Den 20 april 1998 genomförde Marianne Wasteson, sekreterare i Analysgruppen ett samtal med juristen Jonas Hafström. Hafström arbetade i statsministerns kansli på Statsrådsberedningen under Carl Bildt.

De minnesanteckningar som Marianne Wasteson då skrev – godkändes av Jonas Hafström 980604 – är en kort redogörelse för vad som skedde den 28 september 1994, den enda dagen som han kom i kontakt med Estoniafrågan.

Analysgruppen leddes av Peter Örn från Röda Korset och deras uppgift var att granska samhällets agerande med anledning av Estoniakatastrofen. Läs 45. Analysgruppen! Där finns även Analysgruppens slutliga rapport.

Analysgruppen intervjuade 127 personer – en av dem var Jonas Hafström – dessutom genomförde de 2 seminarier, 2 expertmöten och möten med personer och myndigheter i Finland och Estland.

När jag läser minnesanteckningarna, kan jag inte låta bli att ställa mig frågan:

Föddes ’konstruktionsfelet’ under något av Bildts telefonsamtal under natten den 28 september 1994 eller var det vid de tre statsministrarnas samtal ett halvt dygn efter olyckan? Läs Gjorde Carl Bildt själv haveriutredningen?

Det var i alla fall Bildt som pekade med hela handen och sa:

”Det finns ingen annan förklaring”!

Läs nedan vad Marianne Wasteson skrev den 20 april 1998 när hon samtalade med Jonas Hafström.

Här nedan kan du läsa Analysgruppens delrapport från 1998.