Fokus Estonia 2021 kom med sin 7:e video den 17 mars 2021. Syftet med dessa videor är att sprida kunskap om de obesvarade frågor som fortfarande efter 26 år omgärdar Estoniakatastrofen.

Redaktionsansvarig för Fokus Estonia är Lars Ångström, fd riksdagsledamot i Försvarsutskottet.

Initiativet har tagits av personer i Estoniagruppen i Sveriges Riksdag, överlevandegruppen och anhöriggruppen och syftet är att få till stånd en ny oberoende utredning av estoniakatastrofen.

Fokus Estonia har även en hemsida där referenser till materialen i filmerna finns: http://fokusestonia.se/

Den nya Estoniautredningen som nu planeras har tillgång till teknik som inte fanns för 26 år sedan och i enlighet med internationella maritima säkerhetsavtal (IMO)* måste en utredning återupptas när nya fakta kommer i dagen.

De nya dykningarna kan därför mycket väl leda till att en helt ny haveriutredning måste genomföras och för trovärdighetens skull är full transparens och internationell oberoende insyn avgörande.

International Maritime Organizations (IMO) flagga

*IMO International Maritime Organization är en mellanstatlig rådgivande sjöfartsorganisation med säte i London.