17:00 samma dag som M/S Estonia sjönk var Carl Bildt på polishuset i Åbo. Han förklarade inför världspressen att bogvisiret fallit av Estonia och det var orsaken till att fartyget sjönk.

Detta finns i minnesanteckningar gjorda med Jonas Hafström som är jurist och arbetade i statsministerns kansli på Statsrådsberedningen under Carl Bildts tid som statsminister.

Olyckan var ett konstruktionsfel.

Många drog nu troligtvis en lättnads suck. Estlands transportminister Andi Meister, rederiet Nordström & Thulin, svenska Sjöfartsverket, klassningssällskapet Bureau Veritas och många fler var säkert nöjda med Carls ”haveriutredning”.

Jag kommer så väl ihåg att bogvisir var ett nytt ord för mig och att jag – just då – var mer intresserad av hur många och vilka människor som hade blivit bärgade. Jag ringde sambandscentralen med jämna mellanrum och ställde frågor. Inga svar. Däremot undrade de om jag hade någon hos mig.

Jag är övertygad att fler hjälpande människor då skyndat till för att vara runt oss än vad de få överlevande tillsammans hade haft under natten som gått.

Vårt hem började fyllas på av förtvivlade vänner, släktingar och bekanta som bara ville vara tillsammans. Blomsterbudet körde skytteltrafik och blommor ställdes på min förstutrapp av bekanta & anonyma förtvivlade som inte orkade eller ville göra sig märkbara.

Mitt i allt detta talade Carl Bildt i TV om att olyckan berodde på ett konstruktionsfel. Jag tog inte till mig den informationen, mitt fokus kretsade kring frågan: Fanns Ove bland de överlevande!

Hur kunde Carl Bildt veta att bogvisiret hade lossnat? Ingen visste ju ens var fartyget låg.

Överlevande och döda flögs fortfarande in till land med helikoptrar, inga vittnen hade hörts och Carl Bildt hade redan haveriutredningen klar. Clever boy.

Samtidigt passade han på att bestämt deklarera: Estonia skulle inte bärgas. Däremot skulle de omkomnas kroppar tas upp.

”Kropparna ska upp, kransar ska läggas på gravarna”, sa Carl Bildt den dagen. Det kändes som ett löfte för många anhöriga.

Den för Estland, Finland och Sverige gemensamma ”haverikommissionen” (JAIC) tillsattes av Carl Bildt ( hans egen haveriutredning). JAIC:en presenterade sin rapport efter mer än tre års arbete och den möttes av omfattande kritik beträffande:

  • Att fartyget inte var sjödugligt
  • Utredarna var jäviga
  • Vittnen förhördes inte under ed eller inte alls.
  • Vrakets skick undersöktes och utreddes inte ordentligt.

Lite fakta:

  • Svenska och internationella fackliga organisationer för sjöfolk påtalade saker som stred mot fakta och såg negativa konsekvenser för sjösäkerheten och de sjöfartsanställda.
  • Svenska  Fartygsbefälsföreningen betecknade den som en politisk partsinlaga.
  • The Royal Institution of Naval Architects, skeppsbyggare och marin expertis inom universitet och forskningsinstitut hade liknande omdömen.

Alla krävde en ny utredning. Sveriges riksdag har behandlat ett tiotal motioner som föreslagit en granskning eller ny utredning. Inget har hänt.

Nu känns det som jag har två frågor till Carl Bildt. Blir nog svårt att få en träff med honom. Enligt Wikipedia är han numera diplomat. Är inte de immuna?

Bogvisiret från Estoniasamlingen.