Åsa Myrbergs kamp att få sin pappa Dan Myrberg som arbetade på Sjöfartsverket begravd, fortsätter.

Här berättar hon om polisens besked när det gäller hennes begäran att få ta del av den nerlagda ”Estoniaförundersökningens” dokument.

Läs gärna 150. Polisen var förberedd…………. där regeringsbeslutet finns, när polisen fråntogs rätten att ta hand om de omkomna samt att utredom det var ett brott som låg bakom olyckan.

I april 2021 tog jag kontakt med polisen, region Stockholm, beläget på Kungsholmen här stan för att jag som målsägande ville ta del av den tidigare nedlagda **förundersökningen som lades ned den 18 februari 1998 och kom där i kontakt med en sekretesshandläggare vid namn Nora Hansén som hjälpte mig med min begäran.

Nora Hansén uppgav att det fanns 27 kartonger (kopieringskartonger) med dokumentation avseende Estoniakatastrofen, allt förutom två månader var osorterat. 

När det kommer till polisdokumentation, polisanmälningar med mera så är det vad man kallar ”allmän handling” det vill säga alla kan begära att få ta del av dokumenten. När man då som jag, begärde att ta del av allmän handling så gör polisen vad de kallar en tjänstemannaprövning för att undersöka om man verkligen får ta del av handlingarna, är handlingarna sekretessbelagda, som de är i Estonias fall, så är polisen tvungna att berätta under vilka lagar sekretessen lyder under.

Dessa lagar från våra Svensk lagar, kallas rättslig reglering.

Som du ser under *beslut så beviljas min begäran delvis. Detta ledde till att jag fick ut en kartong av de 27 kartongerna, det vill säga de övriga 26 kartongerna lyder under sekretess.  

Och vilken sekretess lyder då Estoniakatastrofen under enligt Svensk polismyndighet? … jo förvarssekretess, vilket är den första rättsliga regleringen.  Tittar vi i Svensk lag under Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400  (förkortas OSL) så framgår det där av 15 kapitlet 2 § att uppgift ”som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs.  I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.”

Enligt Svenska polismyndigheten så är allt gällande Estoniakatastrofen nu officiellt en försvarshemlighet, en Svensk försvarshemlighet.

Vi måste då ställa oss frågan, vad har en Estniskt civil passagerarfärja med Svenska försvaret att göra?

Och framförallt hur kan detta på något sätt vara bidragande för det otroliga svek staten utsatte oss anhöriga för, varför vägrades de omkomna omhändertas, på vilket sätt bär de oskyldiga passagerarna skuld till något som berör Svenska försvaret?

Varför valde Svenska staten att anlägga en form av massgrav istället för att göra det enda rätta, låta polisen omhänderta de omkomna som gått att återfinna på exakt lika vis som vi gör vid alla andra olyckor och katastrofer?

//Åsa

* Polisens beslut sid 1.

* Polisens beslut sid 2.

* Polisens beslut sid 3.

* Polisens beslut sid 4.

** Den nedlagda förundersökningen.