Passagerarfärjan MS Estonia sjönk inte till följd av att ha kolliderat med ett annat fartyg. Hål och deformation av skrovet är troligen ett resultat av att vraket skrapade på havsbotten, visar delrapporten från MS Estonia-utredningen. Utredningen fann också att eftersom fartygets bogsektionskonstruktion inte var upp till noll var färjan inte sjöduglig.

Här finns även en video och SVT Forum sänder direkt:

https://www.err.ee/1608859880/estonia-uurimiskomisjon-valistas-kokkuporke-laeva-uppumise-pohjusena

https://www.svtplay.se/video/ed3bYY7/nyheter-direkt/presstraff-om-estoniautredningen

Att inte M/S Estonia var sjöduglig har de anhöriga och överlevande visst om. Iallafall de som läst Susanna Popovas & Mats Holms bok Protokollet.

6. Var verkligen M/S Estonia sjöduglig?

Här kommer en liten uppfriskning av minnet:

Någon sjöförklaring av M/S Estonia har aldrig gjorts.

Hamnstatsprotokollet som finns i JAIC:s haveriutredning är förfalskat.

Om hur M/S Estonia fick sina ogiltiga certifikat kan du läsa om här.

Chefsåklagare Tomas Lindstrand som gjorde förundersökningen ansåg att brott inte kunde styrkas och lade ner förundersökningen efter 41 månader.

I JAIC:s haveriutredning på sidan 120 står följande:

8.5.1.
Vrakets allmänna skick
Ingen annan yttre skada observerades
vraket än den på visiret och i området
kring främre rampen. Fönsterpaneler var
emellertid utpressade på flera ställen på
inredningsdäcken och dörrar saknades i
akterskotten på däck 5 och 7. En dörr i
frontskottet på däck 5 var öppen.