• Carl Bildts avgående regering gav 1994 Sjöfartsverket i uppdrag att snabbt ge besked om hur det skulle gå till att bärga kroppar vid Estonias vrak.
  • Överlevande är kritiska till att polisen därmed stoppades i sina planer att bärga kroppar vid Estonias vrak.
  • Dåvarande statsminister Carl Bildt säger att valet föll på Sjöfartsverket eftersom de är expertmyndighet på sjöfart och sjösäkerhet.

Så skriver Sveriges Radio idag samtidigt som Carl Bildt blir intervjuad.

https://sverigesradio.se/artikel/polisen-fick-inte-barga-kroppar-vid-estonia-ny-dokumentar-kritiserar-beslutet

Carl Bildt vet mycket väl att i ett rättssamhälle är det polisen som utreder och omhändertar omkomna.

Jag har aldrig upplevt Carl Bildt som okunnig däremot som en ”cleverboy” och hans uttalande provocerar.

Det är polisen som är expertmyndighet när det gäller att omhänderta medborgare i en rättsstat.

Sjöfartsverket har en annan uppgift.

Hans svar kräver följdfrågor!

Läs även inlägg https://estoniakatastrofen.travel.blog/2021/07/08/150-polisen-var-forberedd/

Anders Ulfvarson professor emeritus i Marin konstruktionsteknik på Chalmers Tekniska Högskola, skriver följande på sin Facebooksida idag:

Sammanfattning om striden om kropparna av Sveriges Radio P1 dokumentär:

https://sverigesradio.se/avsnitt/estonia-och-striden-om-kropparna-p1-dokumentar

Annons