Nu är Rolf Sörman ovanför M/S Estonias förlisningsplats och här kommer hans första rapport från Östersjön 2022.

Om jag ska vara riktigt noga så är det hans andra rapport. Den första skickade han innan han äntrade VOS Sweet i Västervik.

238. Rapport från Rolf Sörman!

Hejsan!

Vi är nu ute på Östersjön och kalibrerar den utrustning som ska ge oss positioner då GPS inte fungerar under vatten. Det kommer även bli en säkerhetsövning under dagen.

Inblandade under expeditionen är:

VOS Sweet, själva fartyget som egentligen bara är ett fartyg med bara utrustning för framförande och ingen dokumentationsutrustning.

Ocean Discovery som håller i själva fotogrammetrin, ett svensk företag baserat i Västervik.

JD Contractor som är vad jag förstår ett danskt företag som kommer hålla i den s k sub bottom profiling

SHK och OJK, har upphandlat och är ansvariga för denna tur, OJK och Rene är ansvariga för hela förstudien, så som flaggstat var Estland.

Jag Rolf Sörman som representerar överlevande och anhöriga i Sverige

Stefan Jarrevång som är TTs mediarepresentant/fotograf

Under senare del av  turen kommer även finsk kustbevakning ombord för att titta närmare på den olja som flöt upp vid förra undersökningen, detta är en åtgärd för miljön, de ska eventuellt ta prover och lokalisera var oljan kommer ifrån.

Det kommer även en kvinnlig forskare ut lite senare då det ska tas prover på de svarta partier som SHK ser som bakterie eller algpåväxt och där andra tror datt det skett en detonation med hög hetta och hastighet i explosionen.

Det som ska ske härute efter en kort minnesstund – en tyst minut för att hedra de omkomna och påminnas om denna tragiska händelse är i fallande ordning:

Fotogrammetri

* Skrovets undervattensdel vid ”normalt” användande i trafik

* Förskepp

* Bildäck

Sub bottom profile

Provtagning

Inget sägs om upptagande av den ”lossnade” bogrampen, vi har heller inte utrustning vad jag kan förstå för detta ombord.

Efter morgonens frukost höll Jonas Bäckstrand SHK och Rene Arikas OJK varsin genomgång, där Rene visade lite av det material som togs fram av Margus Kurms ”privata” utredning. Detta är endast material som innehavs av OJK, med strikta förbehåll för användning som t ex att det inte får publiceras men kan användas i utredningssyfte. Vid detta tillfälle kopplade Rene in sin dator, utan att påtala dessa förbehåll och han och jag fick direkt en diskussion om jag fotograferat innehållet – onödigt! Det finns fortfarande vissa ”kulturella” bekymmer mellan ambitioner och intentioner mellan ester och svenskar. Trots detta så upplever jag stor öppenhet och i synnerhet jämfört med utredningen 1994-97 av JAIC, då i princip inga observatörer deltog eller andra länders haverikommissioner tilläts delta.

Rolf Sörman

PS. Jag lägger in en del bilder här som kan vidare publiceras om mitt namn som fotograf framgår. Säkerhetsövningen är genomförd och efter larm är alla vid räddningsstationen på under 3 minuter.