På sidan 120 i JAIC:s slutrapport kan man läsa följande:

8.5.1. Vrakets allmänna skick 

Ingen annan yttre skada observerades på vraket än den på visiret och i området kring främre rampen. Fönsterpaneler var emellertid utpressade på flera ställen på inredningsdäcken och dörrar saknades i akterskotten på däck 5 och 7. En dörr i frontskottet på däck 5 var öppen. 

Nu har Fokus Estonia under 7 månader analyserat 27 000 bilder och över 50 timmars film från Margus Kurms expedition till M/S Estonias vrak hösten 2021

och minst nio hål i skrovet har identifierats!

Fokus Estonia skriver om detta på sin Facebooksida.

Fokus Estonias rapport 20220525.

Sammanfattning:

M/S Estonia undersöktes 1994 och enligt JAIC;s slutrapport:

Ingen annan yttre skada observerades på vraket än den på visiret och i området kring främre rampen.

M/S Estonia undersöktes 2021 och enligt Kurms expedition:

Minst nio hål i skrovet förutom de på visiret och i området kring främre rampen.

Den informationen kan göra vilken som helst vimmelkantig!