Robert som tidigare gjort Gästinlägg hörde av sig för några dager sedan där han bad om att få uppdaterade sitt inlägg eftersom det insmugit sig några förväxlingar. Jag har därför strukit över hans tidigare Gästinlägg och publicerar här det nya.

Han ställer en del frågor som är intressanta, så kommentera gärna.

Jag har tidigare kort tagit upp frågan i inlägg 5 om Carl Bildt själv gjorde haveriutredningen?

DEN AVGÅENDE REGERINGEN CARL BILDT MISSTÄNKER REDAN 28 SEPTEMBER 1994, SAMMA DAG SOM ESTONIA FÖRLISTE, ATT HAVERIORSAKEN KAN VARA EN FELKONSTRUKTION AV BOGVISIRET.   

Detta inlägg handlar om hur den avgående regeringen Bildt redan den 28 september vid ett sammanträde på kvällen på Rosenbad misstänker att haveriorsaken kan ha berott på ett ”konstruktionsfel” av bogvisiret.

Carl Bildt meddelar den 28 september 1994 Mats Odell på telefon redan innan detta sammanträde, att det tyder på att ett konstruktionsfel kan ligga bakom Estonias haveri. Tyska Meyer-varvet, den part som byggt Estonia 1979–1980, fick alltså skulden att haveriet kunde vara deras fel samma dag som Estonia förlist på grund av att ett konstruktionsfel misstänktes. Estonia hade under olika rederier och namn gått i hård sjötrafik i 14 år och Meyer Werfts konstruktion godkändes år 1980 enligt den tidens säkerhet- och konstruktionsriktlinjer. Estline-rederiet var den part som skötte om driften av Estonia innan förlisningen. 

I inlägget följer korta sammanfattande redogörelser från minnesanteckningar när Carl Bildt och Jonas Hafström (Bildts säkerhetsrådgivare) intervjuades av Analysgruppen 1998 och från rapporten ”En granskning av Estoniakatastrofen och dess följder” som sammanställdes av Analysgruppen.

Även viss kritik från Knut Carlqvist (Tysta leken) tas upp. 

Nedan finns länkar till Bildts och Hafströms minnesanteckningar:

Här är länken till rapporten En granskning av Estoniakatastrofen och dess följder:

https://data.riksdagen.se/fil/C9A1946F-D161-4B79-B7A8-10187D298152

Kort sammanfattning från minnesanteckningar av vad som hände 28 september 1994 när Analysgruppen 1998 träffade Jonas Hafström och Carl Bildt. 

Enligt Jonas Hafström diskuterade Carl Bildt och andra i regeringen, däribland Mats Odell, klockan nio morgonen 28 september 1994, formerna för en internationell haverikommission (JAIC) med mera. 

Klockan 12.10 flög Carl Bildt, Jonas Hafström (Carl Bildts säkerhetsrådgivare) och Emil Svensson (kommendör som var rådgivare och sakkunnig på Regeringskansliet) till Åbo (enligt Hafströms och Svenssons intervjuer med Analysgruppen). De landar på Åbo flygplats 14.15 (finsk tid). På Åbo flygplats möter de ett pressuppbåd. Även finska och estniska statsministrarna Esko Aaho och Mart Laar deltar (enligt nyhetssändningar från september 1994 som en person gått igenom). 

Därefter åker de till ledningscentralen (Åbo-polisens). Där de håller genomgång av vad som hänt, bland annat konstaterar finske statsministern att orsaken till olyckan var okänd. Sedan överlägger de enskilt med varandra 15.15 (finsk tid). De pratar om en gemensam haverikommission, att lokalisera vraket och att ta hand om omkomna med mera. 

De tre statsministrarna åker därefter till Åbo sjukhus för att prata med överlevande, estniska sjömän enligt Bildt. Enligt Bildt var det också uppenbart att bogvisiret hade gått upp. Bildt menar vidare att han diskuterade det problemet redan på Åbo flygplats med Finlands statsminister Esko Aaho. Förmodligen menar han att detta skedde efter besöket på Åbo sjukhus och den efterföljande presskonferensen, även om Bildt träffade Esko Aaho både i samband med när han landade på Åbo flygplats och när han skulle åka ifrån Åbo flygplats. 

Efter de pratat med överlevande på Åbo sjukhus hålls en presskonferens. Carl Bildt menar att stora ansträngningar ska göras för att få upp de omkomna. Mart Laar hade också talat med tre estniska besättningsmän på sjukhuset. Dessa menar att lasten var surrad och att de sett en våg som underifrån lyfte bogporten. 

I Jonas Hafströms minnesanteckningar står det att: om så var fallet så konstaterades att det måste röra sig om ett konstruktionsfel. Oklart om när Hafström menar att detta konstaterande skulle ha skett, troligen efter presskonferensen eftersom Bildt inte tar upp något om ett konstruktionsfel på presskonferensen i sig. Oklart också vem eller vilka som gjorde detta påstående. 

Enligt Analysgruppenringde Carl Bildt från flygplatsen inför hemresan upp Mats Odell. Statsministern ville att det skulle undersökas om andra passagerarfärjor i drift är konstruerade på samma sätt som Estonia. Uppgifterna från de överlevande besättningsmännen, om att bogporten ”lyfts underifrån” kan tyda på ett konstruktionsfel. Kommunikationsministern får i uppgift att kontakta Sjöfartsverket. Därefter ringer statsminister Carl Bildt till Hans Laidwa på rederiet (Estline) och informerar om denna åtgärd. Enligt Jonas Hafströms anteckningar så får Hans Laidwa (inte Laidre) alltså reda på av Bildt om vad som framkommit, de (Bildt och Laidwa) var väldigt tagna av informationen från Mart Laar hur olyckan hade gått till. Mart Laar har dock så vitt jag vet inte sagt hur olyckan i sig skulle ha gått till, han har endast förmedlat vad estniska besättningsmän har sett.       

När statsminister Carl Bildt återkommer från Åbo hålls (enligt Analysgruppens rapport och Jonas Hafströms minnesanteckningar) på kvällen ett sammanträde i regeringsrummet på Rosenbad. Statsministern sammanfattar resultatet av det första dygnets arbete, bland annat att: Estland sätter upp en haverikommission som biträds av Sverige och Finland, starka humanitära skäl talar för att de omkomna ska omhändertas och att eftersom ett konstruktionsfel kan ha orsakat olyckan bör det utredas om liknande fel kan återfinnas på andra färjor.

Knut Carlqvists kritik i boken Tysta leken 

Vilka tre besättningsmän åsyftade Mart Laar frågar sig Knut Carlqvist?

Han skriver det måste ha varit Kadak (som nämner att Laar gjort en kort visit), Sillaste och Treu.

De hade berättat att vatten trängt in på bildäck och att visiret måste ha öppnat sig, men ingen av dem hade sett visiret slås loss och än mindre att det ”lyfts underifrån” skriver Carlqvist.

Treu och Sillaste talar i sina första förhör om ”kraftiga smällar” och ”vågstötar” men ingen av de tre talar om att visiret slagits bort menar Carlqvist.

De avstår konsekvent från tolkningar och det på goda grunder, de visste alla att rampen läckt tidigare och överlät åt sina överordnade att reda ut saken skriver Knut Carlqvist.

Knut Carlqvist är kritisk till att estnisk besättning skulle ha sett hur bogporten lyfts underifrån. Den enda som varit på bildäck i samband med och precis innan slagsidan skulle i så fall ha varit Silver Linde (ett av Haverikommissionens fyra nyckelvittnen i Haverirapporten (JAIC).

Flera vittnen såg dessutom att Silver Linde var på däck 5 i puben innan slagsidan där han flörtade med en av tjejerna i baren.

Carlqvist menar att ingen kunde se bogvisiret inifrån bildäcket så länge rampen var stängd, vilket den var enligt estnisk besättning som bevakat rampen från monitor i maskinkontrollrummet under slagsidan, där hade Sillaste, Kadak och Treu befunnit sig under slagsidan skriver Carlqvist vidare. (Man vet dock inte med 100 % säkerhet om rampen öppnats helt eller inte. Det är möjligt så kan ha skett när ingen sett. Bästa vore ta upp rampen då den ändå är loss helt i nuläget och då undersöka rampens olika skador mer än som gjorts).

Håller ni med Knut Carlqvist i hans kritik?

Dock finns ett fåtal vittnen som i efterhand säger sig ha sett Estonia sjunka utan bogvisir, två klättrade ner på rampen utan bogvisir när Estonia låg på sidan.

Andra vittnen säger sig ha sett större plåtförmål framme vid bogen (som svängt tvärgående enligt två personer) när de kom ut på babordssidan under slagsidan. Detta kan enligt Knut Carlqvist ha varit bogvisiret som delvis släppt innan det lossnade helt. Men det kan lika gärna också ha varit ett annat plåtföremål av något slag. Ingen vet dock exakt när under slagsidan som visiret skulle ha släppt helt och sjunkit.

Ingen av de överlevande vittnena säger heller på Åbo sjukhus något om ett konstruktionsfel menar Carlqvist. Inte heller Mart Laar ska ha sagt något om ett konstruktionsfel eller om hur olyckan ska ha gått till, jag hittar i alla fall ingenstans där han skulle ha sagt detta. 

Mart Laar misstänkte ”foul play” men var öppen för alla möjliga förklaringar till Estonias förlisning 

Estlands premiärminister Maart Laar säger dock i en intervju med amerikanska grävande frilansjournalisten Drew Wilson (i hans bok The hole) att han misstänkte ”foul play”, alltså möjligen sabotage tex. Att i början när haveriorsaken var okänd så var han ”öppen för alla möjliga förklaringar, då inget uteslutits ännu”. Att han kunde tänka sig alltifrån ett terrorattentat till att Estonia förolyckats pga en kollision med annat fartyg eller ubåt olycka utifrån de höga smällarna som hörts innan slagsidan. Han var alltså öppen för förklaringar när haveriorsaken ”officiellt” fortfarande var okänd, låter vettigt. 

Emil Svensson, kommendör inom svenska marinen och sakkunnig och expert på Regeringskansliet under regeringen Bildt 1994, var med Carl Bildt och Jonas Hafström till Åbo den 28 september 1994. Han ansåg att andra orsaker till haveriet kan ha funnits förutom bogvisiret, tex ett stort hål. 

När Emil Svensson intervjuas av Analysgruppen får han en fråga ”Bogporten (bogvisiret) att den hade en inverkan på olyckan eller orsaken eventuellt, hur fick man reda på det när man kom?”. Han svarar: Inte vad jag minns, utan det är väl bara så att det skulle kunna vara ett alternativ, bara för att få in så mycket vatten alltså, för att skapa de här fria vätskeytorna så fort.

Det andra alternativet skulle naturligtvis kunna vara att det blev ett väldigt stort hål. https://sok.riksarkivet.se/estonia?Fritext=SE%2fSPF%2f1%2fES%2f20%2f13%2f72&page=1&postid=Arkis+3075C57E-B5B0-4AAA-A744-E1AF885D388C&tab=post#tabeller https://www.estoniaferrydisaster.net/pdf/Enclosure28.pdf 

Carl Bildt var inte överens med Sjöfartsverket om att bogvisiret verkligen slitits upp 

Enligt Carl Bildts minnesanteckningar i mötet med Analysgruppen står det att ”För Carl Bildt var det ingen tvekan om att bogvisiret hade slitits upp. Sjöfartsverket angav dock att detta inte var möjligt. Carl Bildt blev förbannad på papper från Sjöfartsverket i frågan. Dessa papper ska finnas någonstans. Han vill minnas att han sparade dem. Kommunikationsdepartementet var Regeringskansliets kontaktyta gentemot de berörda verken. Carl Bildt vidarebefordrade därigenom sin irritation. Kanhända provocerade regeringen Sjöfartsverket genom att ta upp frågan om bogvisiret?”. Möjligen var det så. Oavsett så avgick senare Sjöfartsverkets sjösäkerhetsdirektör Bengt-Erik Stenmark då han inte reagerade som statsministern förväntade sig enligt GGE-rapporten kapitel 6.3.1. (Tyska Expertgruppen)

Frågor som uppstår. 

Varför konstaterades det (enligt Jonas Hafström) att det måste röra sig om ett konstruktionsfel om estniska besättningsmännens vittnesmål stämde att bogporten lyfts underifrån, om man vid den tidpunkten: 

1. Ännu inte officiellt hittat vraket

2. Ännu inte varit nere och dykt för att undersöka och bekräfta att bogvisiret lossnat helt

3. Ännu inte visste helt säkert vad haveriorsaken berodde på (även om man misstänkte bogvisiret så finns det fler förklaringar än just felkonstruktion till varför bogvisiret kan ha lossnat)   

4. Ännu inte gjort tester som kunde stödja tesen att det verkligen var ett konstruktionsfel 

5. Ingen person innan eller under presskonferensen i Åbo 28 september 1994 hade påstått det skulle röra sig om ett konstruktionsfel 

Vem är det som har konstaterat att det måste röra sig om ett konstruktionsfel enligt Jonas Hafström?

Ingen av de överlevande vittnena på Åbo sjukhus säger något om ett konstruktionsfel menar Knut Carlqvist.

Inte heller Mart Laar ska ha sagt något om ett konstruktionsfel, inget jag hittat någonstans i alla fall.

Är det Carl Bildt eller någon annan i hans krets?

Oavsett så säger Carl Bildt till Mats Odell att det kan tyda på ett konstruktionsfel när han ringer upp denne innan hemresan på Åbo flygplats den 28 september enligt Analysgruppens anteckningar.

Är det Carl Bildt själv som kommit till denna möjliga slutsats eller har någon sagt det till honom?

Om det nu är Carl Bildt själv som kommit till den slutsatsen, hade han i så fall verkligen den tekniska kompetens som krävs för att komma till en sådan slutsats på egen hand utan att ens överväga andra orsaker också?

Man borde intervjua Jonas Hafström om möjligt igen för att få mer svar. 

Carl Bildt sa till Analysgruppen att det inte var någon tvekan om att bogvisiret hade slitits upp, varför blev han så arg på Sjöfartsverket som inte tyckte hans påstående var möjligt?

Var det därför som Sjöfartsverkets sjösäkerhetsdirektör Bengt-Erik Stenmark avgick? 

Varför underrättade Carl Bildt rederiet Estline om eventuell haveriorsak (som skulle lägga skulden på varvet Meyer Werft som byggt Estonia) samma dag som Estonia förlist, om nu ansvarsfrågan i Estoniakatastrofen ännu inte var avgjord där flera parter ingick som tex tyska varvet och Estline-rederiet?

Var det för att lugna Estline-rederiet som riskerade få det hett om öronen eftersom de hade hand om driften av Estonia?

Statsministern var med tog initiativ och bildade internationella Haverikommissionen (JAIC) som skulle utreda haveriorsaken, då är det inget bra att i förväg meddela en av parterna (Estline-rederiet), som kan ha haft delaktighet till haveriorsaken, om eventuell misstanke om haveriorsak som lägger skulden på en annan av parterna (tyska varvet). Hur resonerar ni? 

När Carl Bildt ringer upp Hans Laidwa (inte Laidre) på Estline-rederiet så blev de enligt Jonas Hafström väldigt tagna av informationen från Mart Laar hur olyckan hade gått till. Mart Laar har så vitt jag vet dock inte sagt hur olyckan i sig skulle ha gått till.

Varför skulle Carl Bildt påstå Mart Laar visste hur olyckan gått till?

Mart Laar hade endast förmedlat vad estniska besättningsmän påstod sig ha sett. Mart Laar var dessutom enligt Drew Wilson (The hole) öppen för olika möjliga förklaringar till haveriet.

Man skulle intervjua Mart Laar igen om detta om möjligt för att få mer svar. 

Varför var inte Bildt öppen för även andra möjliga förklaringar bakom haveriet, Emil Svensson tex trodde även ett större hål kunde vara en alternativ haveriorsak (intervju med Analysgruppen) och Mart Laar som inte uteslöt ”foul play” (intervju med Drew Wilson)?

En haveriutredning brukar undersöka olika alternativa scenarion för att utesluta eller bekräfta dessa, innan man misstänker ett scenario i sig men inte uttalar sig om andra alternativa scenarion, om jag har förstått det rätt.            

Vissa frågor har säkert sina förklaringar och jag får i så fall omvärdera frågorna, men jag tycker det är bra ställa relevanta frågor och få till en öppen diskussion! 

Vid pennan Robert

Mart Laar var Estlands premiärminister från 1992 till 1994.