Jag har inte skrivit så mycket den sista tiden och det har sina förklarliga skäl. Mina dagar just nu fylls av läkarbesök, behandlingar, ”cellgiftmedicin” dessutom av stundtals en bedövande trötthet pga akut ledgångsreumatism.

Jag berättar inte detta för att beklaga mig utan för att försöka ”peppa” mig själv till mer aktivitet.

Dessutom har jag lite att berätta om kommande dykningar vid M/S Estonia.

I inlägg 226. Statens Haverikommission meddelar kort följande: skrev jag att ”Haverikommissionen har genomfört en upphandling och träffat avtal med Ocean Discovery AB som tillsammans med JD-Contractors A/S ska genomföra en fotogrammetri av M/S Estonia.” och här publicerar jag mailet som bekräftar det:

Ovan avtal skrevs av Statens haverikommission (SHK) m a o Sverige. Uppgifter från Estland har tidigare varit preliminära men nu är deras planerar följande enligt Jonas Bäckstrand sft generaldirektör vid SHK:

”Att avgå från Gdynia i Polen den 20 maj. Arbetet med laserscanningen påbörjas på plats den 22 maj och görs under fyra dagar. Beräknad återkomst till Gdynia är den 27 maj. De planerar att använda det holländska fartyget VOS Sweet.”

Estonian Safety Investigation Bureau bekräftar följande på sin hemsida:

https://www.estonia1994.ee/en/news/estonian-safety-investigation-bureau-commence-main-surveys-wreck-ms-estonia-next-week?fbclid=IwAR1G4mtzEmJsuhjH7i_bRC9yli78eVlkd43WT0twtOG-ZiRKvyJR41OLbyk

”Beträffande fotogrammetrin är läget fortfarande att vi (SHK) planerar för en avgång den 1 juni, dvs. En tidigareläggning i förhållande till den tidigare planen.” meddelar Jonas Bäckstrand i mail per den 12 maj 2022 till SEA. Se inlägg 223. Statens haverikommission (SHK) meddelar följande!

Även denna gången kommer de anhöriga & överlevande att skicka med representanter vid dykningarna.

Urban Lambertson följer med som observatör på expeditionen den 22 maj och Rolf Sörman blir observatör på SHK:s expedition planerad att avgå den 1 juni och pågå som längst till den 19 juni.

Urban Lambertson är överlevande från M/S Estonia och har bakgrund i teknikkunskap, undervattensteknik samt erfarenhet att arbetat i marin miljö, en gång i tiden officer och systemtekniker i marinen, 6:e minröjningsdivisionen.

Rolf Sörman som också är överlevande, känner ni sen expeditionen förra sommaren.

Polarxplorer fartyget som ska användas för genomförande av det svenska uppdraget. Polarxplorer är registrerat i Norge.
Estland planerar att använda det holländska fartyget VOS Sweet.
Annons