Samma dag på eftermiddagen som M/S Estonia sjönk sa Carl Bildt att bogvisiret fallit av Estonia och att det var ett konstruktionsfel. 5. Gjorde Carl Bildt själv haveriutredningen?

Den anklagelsen fick Meyer-varvets ledning att kort därefter kontakta Peter Holtappels som var deras jurist. De bad honom att utreda vad som hade hänt.

I början av 1995 tog han kontakt med sjökaptenen Werner Hummel och tillsammans organiserade de ”Den tyska expertgruppen” där både tyska och svenska experter ingick. Werner Hummel var huvudutredare och han finns inte längre bland oss levande människor.

Deras omfattande dokumentation kom 1997 och allt pekade på att M/S Estonia fått ett hål i skrovet. De gick igenom teknisk data i detalj och kunde anmärka på mängder med felaktigheter i fartygets skötsel och underhåll.

M/S Estonias bogvisir var byggt på Meyer-varvet men designat av ett svenskt företag. När M/S Estonia byggdes hade varvet erbjudit sig att bygga ett inre kollisionsskott innanför rampen men den svenska beställaren hade avböjt eftersom fartyget inte skulle gå i trafik på internationella vatten eller över Östersjön. 7. Hur fick M/S Estonia sina falska certifikat?

Varför innehöll JAIC:s rapport inget om detta?

Om du vill fördjupa dina kunskaper så finns hela rapporten att läsa här:

https://www.estoniaferrydisaster.net/estonia/index.html

Meyer-Werft som finns i Papenburg, Tyskland skriver på sin hemsida:

År 1980 byggdes kryssningsfärjan Viking Sally för Viking Lines rutt Åbo–Stockholm. Fartyget köptes senare av Estline och sjönk i Finska viken i Estoniakatastrofen år 1994 med 852 omkomna som följd.


Bogporten, planerad enligt dåtida praxis och för en mer skyddad rutt, gav vika; alltför klena lås och kopplingen mellan bogport och bilramp (som fungerade som kollisionsskott) anses ha varit orsaken till olyckan.