Rolf Sörman rapportar följande från Östersjön igår.

Hejsan!

I går kväll efter den tysta minuten så började problemen. Den mest avancerade ROVn fastnar i VOS Sweets propelleraxel på grund av ytström, sjöhävning och lite kanske av bristande kommunikation mellan kabelskötaren, ”kontrollrummet” och fartyget. Efter hårt arbete av operatörerna fram till långt in på natten så är hon loss och tillsynes oskadd. Efter lite vila för operatörerna från Ocean Discovery så kör vi enligt planering. Direkt ROVn försvann i nära ytläge under fartyget så tänkte jag detta går åt helvete.

Jag vill påminna om att jag gärna svarar på frågor eller ställer frågor å andras vägnar till ”folket” ombord efter bästa förmåga. Internetuppkopplingen är minst svag och lite hackig så det kan ta lite tid innan jag kan svara. Jag är ju mina och Era ögon och öron här ute. Tacksam dock om de isolerat handlar om just denna undersökning. Jag har själv ett frågebatteri till bl a Jonas Bäckstrand och de handlar om fortsatt utredning och hur de ser på JAIC rapporten och vilka ändringar som de anser är behövliga för att ge en mer med ”sanningsenlig” överensstämmande bild av händelseförloppet. SHK är noga med att hålla sig utanför det ”politiska svavvmelsuriet” som varit. Det är en uteslutande ”teknisk” fråga för dem, själv är jag mycket intresserad av det politiska ”svammelsuriet”. För mig handlar detta främst om en ren sjösäkerhetsfråga. Tankarna riktas för mig även mot frågan kring vad är det för stat, konungariket Sverige, som jag lever i och verkar i. Den tanken kan bli riktigt obehaglig ibland, oberoende av slarv, hafsverk eller någon ren oegentlighet.

Just nu fram till lunch kanske t o m eftermiddag lugnt, vila och underhåll. Det är ändå för mig fantastiskt med havet, stod precis på däck när solen gick i moln och dimman rullade in, tog kanske 3 minuter så är vi som i sockervadd.

Fortsätter efter lunch med lite mer om själva undersökningen och hur det går. Vi har egentligen inga samlingar där samtliga delges planerna för dagen, utan information sprids mer från mun till mun – en klar brist om man har behov av planer och planering.

Rolf Sörman

Foto: Rolf Sörman.
Annons