Läs gärna inlägg 221. Dykningar vid M/S Estonia 2019 kan prövas enligt svensk lag!

Hovrätten i Göteborg kom fram till att de dykningar som skedde vid M/S Estonia i september 2019 kan prövas enligt Gravfridslagen. 

Eftersom tingsrätten inte har prövat alla de invändningar som framfördes av Henrik Evertsson och Linus Andersson har hovrätten beslutat att målet ska prövas av tingsrätten på nytt.

Den 3:e juni 2022 fortsätter huvudförhandling i målet mot Henrik Evertsson/Linus Andersson vid Göteborgs tingsrätt.

Göteborgs tingsrätt. Besöksadress: Ullevigatan 15, 411 39 Göteborg
Annons