Hovrätten kommer fram till att de dykningar som skedde vid M/S Estonia i september 2019 kan prövas enligt Gravfridslagen. Eftersom tingsrätten inte har prövat alla de invändningar som framfördes av Henrik Evertsson och Linus Andersson har hovrätten beslutat att målet ska prövas av tingsrätten på nytt.

Henrik Evertsson och Linus Andersson åtalades för att från en chartrad, tyskregistrerad båt ha sänkt ner en dykrobot i vattnet och filmat vraket av M/S Estonia under ytan. Filmningen skedde som ett led i en dokumentär. Göteborgs tingsrätt frikände de båda åtalade. Vid bedömningen fäste tingsrätten avseende vid att gärningen bedrivits från ett tyskflaggat fartyg och att det inte förelåg s.k. dubbel straffbarhet. Tingsrätten ansåg också att Gravfridslagen, som förbjuder dykningar vid vraket, strider mot folkrättens principer.

Hovrätten kommer fram till att Gravfridslagens tillämpning inte strider mot folkrättsliga principer, utan att lagen kan tillämpas i målet. Vidare finner hovrätten att det inte finns något krav på dubbel straffbarhet och att gärningarna kan prövas enligt svensk rätt oavsett om de är straffbelagda enligt tysk rätt eller inte.

De tilltalade har begärt att målet ska återförvisas till tingsrätten om Gravfridslagen är tillämplig. Tingsrätten har inte fullt ut prövat de ansvarsbefriande invändningar som de tilltalade framfört, och har av naturliga skäl inte prövat påföljdsfrågan.

Hovrätten anser därför att det är lämpligast att tingsrätten prövar målet på nytt.

Annons