Hej,

Urban Lambertson heter jag. Överlevande m/s Estonia och som Lennart Berglund informerat, med som observatör denna första expedition. Syfte att genomföra laserskanning, detalj och finupplöst, Estonias skrov samt gå in på bildäck, även fånga detaljer av särskilt intresse för utredningen. 

Med på expeditionen är från SHK: Jörgen Zachau samt Björn Ramstedt

Från Estniska motsvarande, ansvarig Rene Arikas med samt utredare Elerin Urbalu. Det är den estniska sidan som ansvarar för just denna expedition.

Bild på fartyget, se bifogat. VOS Sweet. Ett holländskt arbetsfartyg. Samma fartyg kommer användas på nästa expedition där man går vidare med att detaljskanna med annan teknik, fotogrammetik. 

Idag lördag 21 maj, nu kl 15, så kastar vi loss. Ca 35 timmar tar det att komma på plats från Gdynia Polen. Där väntar 4 dygn arbete, dygnet runt, med skanning. De kommer undersöka skrov, gå in på bildäck samt undersöka detaljer. Beräknas åter Gdyna runt lö-sö 28-29 maj. 

Jag kommer i kommande mail berätta lite mer ingående till er om undersökningen som skall genomföras samt löpande under dagarna uppdatera er på allt som kommer fram, allt eftersom. 

Maila gärna frågor och funderingar så försöker jag ha med i den mån det går att ge er input på de funderingar ni har. Jag tycker de alla verkar väldigt öppna och tillmötesgående, så jag ser inte framför mig att något kommer ske dolt eller inom sekretess. 

Ser med spänning fram emot dagarna och att få uppdatera till er mer info…

Mvh,

Urban Lambertson

———————-

Hej,

Här kommer information från Urban, observatör Expedition laserskanning m/s Estonia skrov: 

22-05-22, dag 2

Gårdagen då kastade vi loss från kaj i Gdynia mot destination m/s Estonia förlisningsplats. Vi beräknas vara framme efter midnatt, ca kl 02 måndag. Efter kalibrering och intrimning ROV system mm så kör den aktiva undersökningen igång, ca kl 06-08 måndag morgon. Just nu kl 16 så är vi strax österut om Gotland. 

Deltagare i expeditionen utöver de jag nämnde ovan igår är:

På uppdrag av OJK, Estniska motsv haverikommissionen, så är det tekniska uppdraget kontrakterat till: ESC, Estland. De har i sin tur kontrakterat företaget Baltic Diver för operation av ROV samt företaget Kraken för lasertekniken.

Hittills har huvudpart av tid gått till att grundtesta teknik i samband med avgång samt planera insats. Här är det otroligt viktigt att SHK/OJK samt operatörer pratar ihop sig och planerar tillsammans. Det görs också, intensivt med genomgångar, presentationer samt samordnings- och beslutsmöten både igår och idag söndag. 

Beskriver här först gången i arbetet och efter det ger jag lite mer detaljinfo i frågor av särskilt intresse.

Totalt 4 dygn beräknat för expedition på plats, de arbetar i skift 24h/dygn
Områden som prioriteras, genomförs denna expedition:

1. För att bedöma impact då fartyget slog i botten. Mäta babord aktra hörn, runt däcksplan 6. Där slog fartyget i först. Även längs babordssidan 6 st balkar som sticker ut genom skrovet (runt däcksplan 6), sticker ut någon decimeter. Även det i syfte att beräkna impact av fartyg mot botten. 

2. Överblick över skrovet, för till akter

3. Styrbord sida vid EstLine logga, det som sticker upp från botten. Dvs yta som täcker såväl, de sk hålen, sprickor samt hur plåt sticker både in och böjt ut från skrov. Komplext och halvstort område som täcks i detalj. 

4. Området i fören öppning bildäck, innehåller mycket detaljer som önskas fångas:

a. Rampen som den står/halvligger. Förvriden och skadad i övrigt. Försöker även komma åt område baksida bogramp samt skrov som skuggas av rampen, där så är görligt. ROV har en separat arbetsarm som kan komma åt lite bättre. Ser svårt ut att komma åt, men de försöker.

b. Atlantlåset, låset bogvisiret nedre/nedfällt. Hur skador ser ut där, ev om spår annan typ av ”våld”. 

c. Bogvisirets 4 låskolvar i skrov och uttag i bogramp. Det visar sig att 1 st av dessa kolvar inte gått fullt i lås/ändläge. Kan ev vara en underhållsfråga, skall undersökas. 

d. Reläfunktioner/switchar som indikerar att låsen har säkrats: Hydralcylindrar, Låskolvar, Indragningskrokar (rampens överkant). 

e. Manöverbox ramp, babord sida

f. Hydralcylindrar, utseende och placering

g. Skrov runt öppning, om skador och inbuktningar.

h. Skrov mot bulben, lika avs inbuktningar

5. Gå in på bildäck. Förmodligen det första som görs för att testa om ROV kommer in och hur långt, samt manöverbarhet. Sedan görs det med laser i slutet av expeditionen. 

a. Här har man intresse att fånga allmänt hur det ser ut, inkl fordon.

b. Dörrar, skott, ventiler mm

c. Fordons-surrningar

d. Nämns även om nummerplåtar på de fordon som ligger tillgängliga och överst, där så är åtkomligt. Detta med tanke på att återge information kopplat till de vittnesuppgifter som finns kopplat till ombordkörda fordon.

6. Buffert-tid för att fånga detaljer av särskilt intresse, som kan komma fram under genomförandet. Även skrov i övrigt kopplat till risk brytas sönder och potentiella oljeläckage. Ev även del av botten för detaljgranskning. 

Här kommer lite mer information av intresse:

* Laserteknik har såväl högupplöst samt lägre upplösning. Samtlig skanning lagras i högupplöst, och sparas som rådata. Vissa sekvenser av dessa kan renderas och streamas/ses på plats live, men inte allt. Det är för mycket data. Går även att parallellt genomföra lågupplöst, för att rendera till live (så kommer nog även att ske på valda delar).

* ROV har kameror och strålkastare, så det kan vi följa live i separat monitor ombord

* Den ROV som används nu är klart större än de som använts tidigare, samt även det som kommer användas i kommande juniexpedition. Det är en light work class ROV, ”Commanche”. Till skillnad från en observation ROV, som är klart mindre. 

* OJK har tillgång till fotogrammetridata samt video från ROV, info från tidigare expeditioner såsom LA Survey, Krums expedition i september. Fungerar bl a som kompletterande underlag i planering denna expedition. Något teamet har med i arbetet just dessa dagar då planering sker.

* Varje expedition sker, en i taget. Det som kommer fram i respektive, det dras nytta av till kommande, dvs den med planerad start ca 6 juni med SHK, Ocean Discovery och fotogrammetri-skanning av fartyget. Även bottenprover närmast fartyget är tänkt att få med då. 

Efter dessa två har OJK ambition av att genomföra en Gradiometri/Ferro-magnetic survey. Dvs leta efter föremål på botten utanför fartyget, inkl plats bogvisir.

* Efter detta, ambition om att ta upp föremål, prover mm av särskilt intresse. För vidare analys i land. Däri inkluderat bogrampen! Indikationen är att den är möjlig att ta upp utan större ingrepp. 

* Insikt: Det är generellt riktigt svårt att hänga med i svängarna när man tittar på videoupptagningar kamera från ROV´s. Allt blir otroligt rörigt och svårtolkat. Så även bland de mer erfarna och duktiga. Med dessa skanning-uppdrag: laser samt fotogrammetri, så framställs en 3D presentation. Allt blir så mycket mer överskådligt, man ser hur saker hänger ihop och detaljer framgår än mer exakt.

* Till ovan: Dessa modeller blir sedan även underlag för fysiska 3D modeller att nyttja för simulering. T ex botten vs skrov deformationer mm. Dessa simuleringar är även något som framförallt OJK ser framför sig som ett viktigt steg framöver, med förhoppning genomföras slutet 22/början 23. (Dock viktigt att kunna säkra finansiella medel och stöd för sådan insats, i det står det dock inte klart – I alla fall inte just nu (Input Rene Arikas)).

Rene Arikas informerade även den websida de har upp med alla info om OJK arbete samt info om expeditionerna mm. Där finns även press-releaser de lagt ut. Se www.estonia1994.ee 

Det är vad jag har såhär långt.

Jag återkommer senare idag om det framkommer mer att förmedla från dagen. Annars så sker det fr o m i morgon måndag konkret input från själva undervattensarbetet och expeditionens huvudmål. 

Än en gång, hör av er med frågor och funderingar så ser jag till att ta med och återkoppla där jag kan.

Hörs vidare…

/Urban Lambertson

Mail: urban@u-lab.se
Mobil: 070-5397790