Fick tips igår om en insändare i Göteborgsposten.

Vilken Bengt Johansson är, vet jag inte men han har arbetat med haveriutredningar i processindustrin i närmare 30 år skriver han i insändaren.

Här kommer hans ord som likaväl kunde varit mina.


Göteborgsposten publicerat 05:01 – 17 nov, 2020

Utredningen om Estonia får mig att må illa!

Efter att ha sett TV4 och programmen om Estonia så kan man inte annat än tappa allt förtroende för myndigheterna. När man ser de beslutsfattare i regeringen som 1994 skulle fatta beslut om Estonia så ser man ett antal okunniga personer som jag inte ens skulle låta besluta om hur avfallstömning skulle gå till.

De saknar fullständigt kompetens om haverier, fartyg och sjöfart. De fattar beslut utan att överhuvudtaget förstå eller vilja förstå vidden av de beslut de fattar. Att komma på en sådan absurd idé som att täcka fartyget med betong saknar allt förnuft. Dessutom att inte bärga de kroppar som dykarna träffade på strax efter förlisningen understryker bara ytterligare bristen på omdöme hos beslutsfattarna.

Haverikommissionen gjorde alla tänkbara och otänkbara misstag i sin undersökning. Jag har läst utredningen och jag skulle skämts om jag hade producerat något liknande. Detta säger jag som arbetat med haveriutredningar i processindustrin i närmare 30 år. Man får aldrig ha förutfattade åsikter om vad som orsakat ett haveri förrän all fakta finns framme. Vad jag kunde se på TV4 så hade Haverikommissionen redan från start bestämts sig för att bogvisiret var orsaken till haveriet.

En fråga som Haverikommissionen borde ställt sig och som borde lett till en noggrannare undersökning av vraket var, ”varför fanns det ingen luft kvar i bottendelen som borde gjort att fartyget hade kunnat flyta avsevärd tid utan att gå till botten”.

Dykarna som var vid vraket fick inte själva välja vart de kunde förflytta sig, det styrdes stenhårt från ytan. Mycket märkligt förfarande. Vad var man rädd för? Haverikommissionens attityd vid intervjuerna i TV4 gör verkligen att man undrar om de kanske sent omsider förstått att deras utredning var undermålig eller rättare sagt värdelös.

Att nu inte ta upp nya dykningar och undersöka fartyget i detalj är en skam för de beslutsfattare som uttalar sig så. Vad har de att dölja, stolpskotten?

Bengt Johansson

https://www.gp.se/fria-ord/utredningen-om-estonia-f%C3%A5r-mig-att-m%C3%A5-illa-1.37162841?fbclid=IwAR2rowlUWAYe00t0Sdy62778ZDmqG6BxvxYvM1uKWIGjmMFD1OxCQAcCpx4