Estlands regering har på sin hemsida publicerat en promemoria där experter kommenterar det videomaterial de fick ta del av INNAN dokumentärserien om Estonia släpptes.

Det rörde sig om totalt tre timmars råmaterial film från de fem dykningar som gjordes vid Estonias vrak 2019.

De estniska experterna menar nu på att det är osannolikt att det hål som avslöjades i dokumentären kan ha förorsakats av en kollision däremot att en möjlig förklaring skulle vara en sten på havsbottnen.

Och fortsätter:

I vilket fall som helst, skulle inte det hål som presenteras i dokumentären kunna vara orsaken till att fartyget sjönk, slår de fast.

Förutom det stora hålet (Nr 1) som är 4 meter högt, 1,2 meter brett, har en stor intryckning och visades i dokumentärserien – finns det i råmaterialet en sprickbildning (Nr 2) på en meter där plåten buktar ut lite.

Sådana sprickbildningar ser man ofta på skepp som förlist. Det är inte speciellt anmärkningsvärt att hitta liknande stresskador i ett vrak som sjunkit med de krafter som då kommer loss.

Det är just den sprickbildningen som inte fanns med i dokumentären som har fått de estniska experterna att kritisera filmteamet att de inte lämnat ut all information.

Vad är det som de estniska experterna inte fått tillgång till?

Jo, deras poäng i det hela är att det finns bilder av berg eller klippor i råmaterialet och det är troligtvis även det de hävdar att Henrik Evertsson och Linus Andersson har mörkat.

På filmerna syns nämligen en mängd stenar som dumpades 1996, efter att svenska regeringen beslöt att täcka över fartyget.

– Det de estniska experterna kallar för berg kallar jag för Östersjölera, säger Linus Andersson.

Skada nummer 2 är den som inte tagits med i dokumentären. Bilden är hämtad från promemorian.

Sveriges och Estlands haverikommissioner har nu granskat råmaterielet och ska ta ställning till om det ska göras nya dykningar vid vraket. Den finska haverikommissionen var inte närvarade pga coronarestriktioner.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0K4jKM/unikt-ramaterial-visar-nya-fynden-pa-estonia