Som den landkrabba jag är så har jag aldrig konfronterats med ordet ”plotter” men om jag har fattat rätt så är det ett elektroniskt hjälpmedel för att navigera som visar en ”plot”, dvs. ritar ut ett streck i farkostens kölvatten.

Den natten M/S Estonia sjönk kunde finska kustbevakningen se hur alla fartyg rörde sig. Fartygen plottades.

Detta innebär att alla fartygs kurs och fart – före, under och efter – förlisningen dokumenterades in på ett sjökort.

I ”Haveriutredningen” JAIC:s slutrapport på sidan 206 finns plottar för Silja Symphony, Isabella, Silja Europa, Mariella, Tursas. Även några inte namngivna fartyg (se längst ner i högra hörnet på bilden).

Men M/S Estonias kurs finns inte. Bara en svart plott där hon förliste.

Om man ska tro ”Haveriutredningen” JAIC:s slutrapport så följde finska kustbevakningens radar på Utö alla fartygen i området men inte M/S Estonia.

Knut Carlqvist som skrivit ”Tysta leken” skrev en insändare i Svenska Dagbladet 2000-01-03 om att M/S Estonias gick närmare finska kusten än JAIC påstått.

Tyvärr har jag inte artikeln!

Däremot hopa sig märkligheterna!

Bild: Åbos sjöräddningscentrals plottar över fartygsrörelser vid räddningsinsatsen.
M/S Estonias olika kurser är borttagna och har ersatts med en SVART prick.