Fjärde dagen efter förlisningen den 2 oktober 1994 hölls en sorgegudstjänst i Storkyrkan i Stockholm som direktsändes i TV inför hela svenska folket.

Domprost Caroline Krook ledde minnesstunden.

På första parkett satt stora delar av både den avgående och den tillträdande regeringen samt kungaparet som representanter för landssorgen.

Utanför kyrkan stod anhöriga om de inte hänvisats till andra kyrkor med sin sorg.

Efter minnestunden bjöd domprost Caroline Krook hem delar av makteliten på middag och överläggningar. Carl Bildt, Ingvar Carlsson och Estlands president Lennart Meri fanns med.

Carolin Krook blev efter förlisningen en av de främsta talesmännen att varken kropparna eller vraket skulle bärgas.

Denna kyrkliga kampanj mot begravningar upplevdes av många anhöriga som mycket märklig.

Har inte kyrkan alltid haft viljan att föra döda kroppar till sista vilan i vigd jord?

Efter sina uttalande blev Caroline Krook utvald att ingå i Etiska rådet.

Senare blev hon utnämnd av regeringen till biskop.

Här nedan förklara hon själv varför hon ändrat sig.

Avgående statsminister Carl Bildt och Socialdemokraternas tillträdande statsminister Ingvar Carlsson deltog vid en minnesgudstjänst tillsammans med andra regeringsledamöter och kungaparet i Storkyrkan i Stockholm 2:a oktober 1994, tillägnad offren vid färjeolyckan M/S Estonias förlisning ute på Östersjön.