Efter nästan 23 år kom domen den 19 juli. Det tog alltså i det närmaste 25 år för det demokratiska rättssamhället att konstatera att ingen är ansvarig för den största fartygskatastrofen i fredstid i nordiska farvatten genom tiderna.

Frankrikeprocessen är en civilrättslig process som berör förhållandet mellan privatpersoner och som i detta fall företag.

Kärande (anhöriga och överlevande) kallas den som väcker talan i domstol (lämnar in stämningsansökan).

Svarande är motparten, som från början var:

  • Svenska sjöfartsverket
  • Bureau Veritas
  • Meyer-varvet

Svenska sjöfartsverket togs senare bort som svarande utan någon förklaring. Det talas om statlig immunitet vilket innebär, om jag har förstått rätt, att staten inte kan stämmas.

Intressant är att staten (sjöfartsverket) ställdes inför skranket och förlorade i Högsta domstolen 1983. Läs nedan om ”Fången på fyren” och ”Tsesisolyckan”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tsesisolyckan

Domstolen i Nanterre, en förort till Paris kan liknas vid den svenska tingsrätten, vilket innebär att domen kan överklagas.

Jag fick domen för ett par dagar sedan. Den är på juridisk gammalfranska och består av 377 sidor. Suck!

Vårt ombud i Sverige Henning Witte som förövrigt inte får agera i fransk domstol meddelade mig:

”Att vi har gott om tid att överklaga. 3 månader ifrån att folk fick domen”.

Vad ”folk fick domen” innebär vet jag inte. Det återstår väl att se.

Eftersom domen kan innehålla information som är skyddad av tystnadsplikt så kommer jag inte att offentliggöra den.

Syftet med att överklaga är att få domen ändrad och som jag ser det måste då nya bevis presenteras.

Mitt hopp stå nu till att en ny internationell haveriutredning görs där fakta tas fram av personer som inte har något egenintresse.

Eftersom JAIC;S ”haveriutredning” anses bristfällig kräver SEA (Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga) som bildades efter katastrofen 1994 en ny utredning.

I maj 2017 överlämnades kravet till den estniska regeringen.

Tystnad råder fortfarande.

Annons