Sjöförklaring är en juridisk prövning som äger rum vid tingsrätten.

Enligt Sjölagen 18 kap. 6 § ska sjöförklaring hållas för ett svenskt handelsfartyg eller fiskefartyg

  1. när någon, medan fartyget var på väg, i samband med fartygets drift har eller kan antas ha avlidit eller fått svår kroppsskada,
  2. när i annat fall i samband med fartygets drift någon ombordanställd eller någon annan som följer med fartyget har eller kan antas ha avlidit eller fått svår kroppsskada,
  3. när någon som avlidit ombord har begravts i sjön,
  4. när allvarlig förgiftning har eller kan antas ha inträffat ombord,
  5. när fartyget har sammanstött med ett annat fartyg eller stött på grund,
  6. när fartyget har försvunnit eller övergetts i sjön,
  7. när i samband med fartygets drift skada av någon betydelse har eller kan antas ha uppkommit antingen på fartyget eller, medan fartyget var på väg, på egendom utanför fartyget, eller
  8. när brand, explosion eller förskjutning av någon betydelse har inträffat i lasten.

Fartygets befälhavare ska snarast möjligt göra anmälan. Om befälhavaren som i detta fallet inte kan så är det redaren som gör anmälan.

10:40 samma dag som M/S Estonia förliste beslutade överåklagare Uno Hagelberg att inleda en förundersökning. Efter lottning (används för att jävsituation ska undvikas) blev det chefsåklagare Birgitta Cronier som fick ärendet.

Varför ärendet senare flyttades till chefsåklagare Tomas Lindstrand har aldrig förklarats.

Under de 41 månader han var förundersökningsledare hände inget och sedan lades förundersökningen ner.

Någon sjöförklaring gjordes alltså aldrig.

Bertil Calamnius som under alla dessa år troget gett mig information (se hans bok nedan) och tillika blivit en mycket god vän, anmälde till riksdagens ombudsman (JO) att Sjöfartsverket inte hade haft någon tillsynskungörelse på 11 år.

Han fick då till svar av ställföreträdande justitieombudsman Leif Ekberg att han inte tänkte utreda anmälan.

Bertil miste sin dotter Mia som nyligen avslutat sina universitetsstudier. Som nyutexaminerad civilekonom arbetade hon vid ett företag i Estland där hennes uppgift var att stödja med marknadsekonomiskt tänkande.

Hon var lycklig den kvällen den 27 september 1994 när hon gick ombord. Hon skulle åka hem till sin pojkvän över helgen. De skulle gå på bal och Mia hade med sig en nysydd klänning.

Mia blev 30 år och kom aldrig hem.

Finns att köpa här: http://www.seainfo.se/aktuellt/

Annons