Den 19 juli 2019 för tre veckor sedan kom domen från tingsrätten i Nanterre, en förort till Paris. Det var en ansvarsprocess, med andra ord: 

Vilken/vilka är ansvarig/ansvariga för att M/S Estonia sjönk?

Från början var det ett tusental anhöriga & överlevare som väckte åtal mot: 

Svenska sjöfartsverket ”plockades” senare bort som svarande. Av vilken anledning meddelades inte, utan det bara hände.

Genom massmedia har jag fått reda på ”Inget skadestånd till anhöriga”. 

Den människa som lever i den villfarelsen att man kan ersätta en död människa med pengar finns kanske men för mig ligger detta på en annan nivå. 

I en rättstat ska medborgarna kunna lita på att rättssäkerhet råder. Rättsstaten kan även beskrivas som den enskildes rättsskydd mot staten själv eller övergrepp från staten.

Det tog 23 år innan Estoniakatastrofen prövades rättsligt och då kom domstolen i Nanterre fram till att ingen har ansvaret för att 852 människor dog den natten. Hur är det möjligt?

Trots att jag varit part i en rättsprocess har jag ännu inte erhållit domen.

Jag har varit i kontakt med: 

  • Vårt juridiska ombud i Frankrike: Schmill et Lombrez
  • Justitie­departementet i Sverige 
  • Vårt juridiska ombud i Sverige: Henning Witte. 

Ingen har erbjudit mig ett dokument som jag har rätt till. 

Min erfarenhet säger mig att det hade varit en sensation om något nytt hade kommit fram i Frankrikeprocessen

Eftersom jag inte fått ta del av domen vet jag inte ens vilka bevis som lagts fram.

Då återstår frågan: Varför behandlas jag som anhörig efter Estoniakatastrofen på detta viset?

Nedan ett litet inslag av P4 Östergötland.

Är det någon mer än jag som reagerar över att SR kallar katastrofen för Estoniaolyckan?

M/S Estonia är en katastrof!

Domstolen i Nanterre.
Annons