ERR – Estlands public service-bolag för TV och radio har haft en artikel om att:

Skadorna i vraket av färjan Estonia visade sig vara mycket större än man tidigare trott.

Estniska OJK bekräftar att skadan i styrbordssidan är betydligt mer omfattande än vad som gjordes gällande av haverikommissionerna förra året. 

https://www.err.ee/1608632815/vigastus-parvlaev-estonia-vrakis-osutus-seni-arvatust-marksa-suuremaks

Sveriges Radio och SVT har haft några små notiser om detta:

https://sverigesradio.se/artikel/skadan-pa-estonias-skrov-nastan-dubbelt-sa-lang-som-man-tidigare-trott

https://www.svt.se/nyheter/skadan-pa-estonias-skriv-storre-an-man-tidigare-trott?fbclid=IwAR0CgxJaDGrYtlSpW4NKkmA9vUmgwIAmCGkyYab44L1jJpxwaMB7_cVIkNU

Jag har även erhållit en översättning till engelska av ERR:s artikel ovan.

Samtidigt kom Fokus Estonia med sin rapport som offentliggjorts på Facebook där de skriver:

40 METER LÅNG SKADA – 40 METER AV HAVSBOTTTNEN HAR HÖJTS

Den estniska haverikommissionen har nu bekräftat uppgifterna i Fokus Estonias rapport om att skadeområdet i Estonias styrbordssida är betydligt mer omfattande än vad som gjordes gällande förra året.

Istället för en 20 meter lång intryckning med två hål har Fokus Estonia identifierat minst 9 hål och den estniska haverikommissionen säger att skadan är minst 40 meter lång.

11 januari 1996 skrevs kontrakt om att dumpa 500.000 ton sand och grus och ytterligare 93.500 ton sten vid Estonia som förberedelserna för betongövertäckningen. Ingen utredning har gjorts av hur mycket och var detta dumpades. Fokus Estonia har publicerat fotogrammetribilder som visar att alldeles invid Evertssons 1 hålet ligger stenmassor.

Multibeambilder tagna under den förre estniske statsåklagaren Margus Kurms utredning 2021 visar tydligt att havsbottnen har höjts längs en 40 meter lång sträcka av Estonias styrbordssida. Vi publicerar bilden nedan för första gången idag.

När SHK gör en så kallad Sub Bottom Profile visar den således inte hur botten såg ut 1994. När SHK trycker ner arbetsarmen från ROV:n mot en stensamling slinter denna. Av dessa aktiviteter kan ingen säker slutsats dras av bottnens beskaffenhet vid förlisningstillfället. Därmed kan heller ingen slutsats dras om huruvida bottnen har påverkat skadeområdet eller inte.

Mer fakta och fler bilder finns nu publicerade i Fokus Estonias Kommentar på hemsidan fokusestonia.se

Fokus Estonia visar här på bild 1 var någonstans havsbottnen höjts invid Estonia, bland annat längs 40 meter av styrbordssidan. Bild 2, fotogrammetri från Kurms utredning som visar att just invid Evertssons hål 1 ligger stenmassor. Pilen markerar utfläkt stålplåt från hålet.

Bild 1
Bild 2

Här under finns deras rapport i sin helhet.

Här finns en hel del att läsa för den som är intresserad och själv återgår jag till sängläge eftersom jag dragit på mig en rejäl förkylning i det vackra sommarvädret.