Detta är Rolf Sörmans sista rapport från Östersjön och jag vill tacka honom för det material som han så troget har försett oss med.

Hejsan!

Då börjar den av SHK andra delen av expeditionen få sitt slut. Bifogar en bild på bottenprofilen som visar ”berg i dagen”. Där man kan tänka att den är som en tunn limpskiva lagd parallellt med Estonia och visar ett tvärsnitt om 60 cm., av ca 10 m vattenpelare och ner till 20 m i botten. Flera sådana kan läggas samman för att få en ännu tydligare bild på hur botten ser ut och vad den består av. Helt riktigt är att mycket stora delar av botten är täckt med olika sorters lera och morän kring Estonia. Det har gjorts minst tre liknande undersökningar av botten under tidigare år, en av ett holländskt bolag inför övertäckningen och av finska marinen och SU förra sommaren. Finska marinen gjorde denna av andra anledningar än M/S Estonia, detta är i finsk ekonomisk zon.

Botten är också täckt med material från den övertäckning man försökte sig på som inte i mina ögon avbröts av en opinion från svenska folket, utan av att den tekniskt inte var möjlig. Det lagret är olika tjockt. I den högra delen av bilden kan man se ett mönster om nästan 45 grader som stiger mot bottens yta. Det är berg, för eller senare stöter man på berg under olika lerlager. Denna bild är lågupplöst och är inte av bästa kvalitet, då även detta material som fotogrammetri måste bearbetas. Botten är inte så ”taggig” som den ser ut, det mönstret kommer av sjöhävningen. Just med dessa bilder kommer detta ske i Danmark av JC Contractor, även professor Martin Jacobssons institution kommer granska dessa profiler.

Den är lågupplöst för att jag ska kunna skicka den i ett mail, originalet är 65 GB stor och det finns ett 20-tal sådana remsor, jag har visat tidigare i en bild med gröna streck och ett gult, den profil som gjordes precis då. Jag har även en film om 2 timmar och 45 minuter från då ROVns arm försöker tränga ner i botten. Den kommer jag klippa ner i några korta snuttar och skicka ut då jag är hemma. Den jag har är direkt och med samma kvalitet som utredarnas material.

JC Contaraktor arbetar normalt med att göra prospektering för att lägga ner kablar på botten eller rör. Samma utrustning används till detta, då ska endast det materialet ner två meter för att vara skyddad från t ex fartygsankare.

Vi har haft starka vindar under natten och nu fram till lunch och arbetet blev inte helt färdigt med dessa profiler, man vill även ha andra sidan av vraket. Vi ska försöka detta innan hemgång, men det gungar fortfarande mycket och då blir profilerna sämre.

Jag kommer ta några dagars paus från detta under midsommar men återkommer tillsammans med Urban Lambertson på något sätt, kanske ett digitalt möte med helt andra möjligheter att ställa direkta frågor. Vi vet ännu inte hur vi kommer att göra och vad det finns för intresse.  Jag vet heller inte hur Urban har åtkomst till material att förevisa. Så fort SHK och OJK är klara med materialet så har jag uppmanat dessa att lägga ut detta publikt, både i ”tittbara” versioner och allt råmaterial. Då filerna är gigantiska så kanske det inte blir så, de bör då korta ner råmaterialet till hanterbara bitar, beträffande det de stödjer sig på.

Detta kan vara min sista rapport, då kanske inget mer finns att redovisa som rapport som denna. Blir det så får jag önska alla en riktigt fin midsommar! Jag vill åter påpeka att detta är för mig endast en förklaring till vissa skador på fartyget andra behöver utredas vidare och det är heller inte en förklaring av händelseförloppet och vatteninträngningen. Känner mig tvungen att skriva detta då jag fått en del mindre lustiga kommentarer per mail eller i form av kommentarer på sociala medier.

Med vänlig hälsning

Rolf Sörman

Annons