Henrik Evertsson meddelade ikväll följande:

Jag vill informera om att huvudförhandlingen i Göteborgs tingsrätt den 3 juni är inställd

Jag har ingen övrig information just nu och har heller inte fått någon förklaring. Jag fick veta detta igår, 6 dagar innan, vilket var mycket kort varsel med tanke på resväg etc.

Återkopplar när jag har ett nytt datum eller annan information av värde.

Vänliga hälsningar / best regards

Henrik Evertsson

Annons