Det ligger fortfarande minst tre synliga kvarlevor kvar runt M/S Estonias vrak efter 27 år som nu äntligen har kommit till allmänhetens kännedom. Lite inside information!

Det finns säkert personer som tycker det är helt i sin ordning men jag anser att det är ovärdigt.

Om det kommer till polisens kännedom att kvarlevor hittats, så tas dessa alltid omhand och det startar en utredning om brott kan ligga bakom men detta verkar inte gällde för dem som dog i Estoniakatastrofen.

De är ”skyddade” av Gravfridslagen.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1995732-om-skydd-for-gravfriden-vid-vraket_sfs-1995-732

Om Statens haverikommission har gjort någon anmälan till polisen då de upptäckte kvarlevorna vet jag inte men jag kände mig tvungen att än en gång ta det beslutet…………… det kan de facto vara min make som ligger där helt oskyddad med eller utan kläder.

Jag skickade min anmälan till Stockholmspolisen för registrering i tron att det på så sätt samordnades men det kom senare till min kännedom att det är NOA (Nationella operativa avdelningen) som handhar ärendet.

Anmälan vidarebefodrades med andra ord inte till rätt avdelning inom polisen.

”Detta är en brist i den interna kommunikationen”, beklagade Hans Melander, kommissarie vid Nationella Operativa Avdelningen i ett mail.

Som tack för det erkännandet erhöll Hans Melander vid NOA min anmälan i går kväll och nu väntar jag med spänning på nästa drag.


Efter att ha arbetat nästan 20 år inom sjukvården och tagit hand om många avlidna. Kan jag inte dra mig till minnes att jag någon gång hade tanken att inte behandla dem med största respekt, trots att de var döda och inte längre hade någon egen röst.

I går kväll sände TV4 ett inslag där både Åsa Myrberg som anhörig och Anders Eriksson som överlevare fick komma till tals och dessutom fick offentligheten äntligen ta del av dessa uppgifter.

Förövrigt är detta inte värdigt, varken mot de döda, anhöriga, överlevare eller av en rättstat.

Åsa Myrbergs pappa Dan Myrberg var sjökapten, anställd av Sjöfartsverket som chef för Stockholms sjötrafikområde.