Skattefinansierad media och SHK fortsätter att undanhålla information så att det inte ska komma till allmänhetens kännedom.

Vid ett videomöte måndagen den 9 augusti 2021 tillkännagav Jonas Bäckstrand att tre kvarlevor har blivit filmade på botten i närheten av M/S Estonias vrak.

När Rolf Sörman fick frågan av Sveriges Radio om han såg några kvarlevor svarade han: Ja! ………………men den frågan fick aldrig SHK;s stf generaldirektör Jonas Bäckstrand av någon anledning när han intervjuades om vad som hade konstaterats under förstudien. 

https://sverigesradio.se/artikel/nya-fyndet-pa-estonia-oppet-in-till-bildack

Visst kan jag förstå att denna upptäkt är känslig men den är konstaterad av SHK (Statens Haverikommission) och de har lovat full öppenhet.

Sanningen är många gånger svår att ta till sig men fördelarna överväger och om det svenska ”Estoniasåret” ska kunna läka måste allt tas fram hur ont det än gör.

Dessutom behöver förtroendet för myndigheter och massmedia stärkas, så nu får de allt skärpa till sig.


Nu tänker jag iallafall visa några bilder från dykningarna vid M/S Estonias vrak i juli 2021.

Multibeam är en typ av ekolod som används för att kartlägga havsbotten. Utrustningen är monterad på fartyget som kör över området.

Multibeam sonarbild av vraket. Vraket på denna bild ligger med bogen (fören) neråt.
Till höger om vraket finns ett dike som ingen ännu vet hur det har uppkommit.
Multibeambild av vraket och visirets ”fyndplats”.

Följande tre bilder är tagna med en ROV (Remotely operated underwater vehicle) som är en fjärrstyrd undervattensfarkost. Infällda bilder är multibeambilder som visar var på vraket bilden är tagen.

Några stenbumlingar nära vraket. Kan vara berg i dagen.
Övertäckningsmaterial eller moränlager? Ingen vet säkert ännu.
Berg i dagen nära vraket.

De sista bilderna är tagna med svepsonarundersökning (Mesotech) vilket är en utrustning som sänks ned och placeras runt vraket. Bilderna som kan liknas vid radarbilder presenteras här av amerikanen Brian Abbott.

Jag låter bilderna tala för sig själva.