Något som aldrig publicerats men som jag visste om är de överlevande passagerarnas brev till Regeringen 1999-01-31 vilket de aldrig fick svar på.

I brevet som nu har kommit mig tillhanda påtalar de till Mona Sahlin om felaktigheter i JAIC:s slutrapport när det gällde förhören av passagerarnas vittnesmål.

Trots vädjan om svar.

Fick de aldrig något!

Tre i Etiska rådet vilket var sammanställt av – som jag ser det – ”gräddan” av de högsta i Sverige inom etik och moral fick i slutat av 2020 frågan av Anders Eriksson om de kände till militärtransporterna som blev kända 2004. Se 18. Fanns det militär last på M/S Estonia?

Alla svarade utan dröjsmål, att de inte kände till det!