Bengt Schager är psykolog och kallar sig avhoppad expert. Han ingick i JAIC som svensk expert och avgick i protest september 1997.

Han hade två huvudinvändningar:

  1. Han ville att M/S Estonia skulle beskrivas som inte sjöduglig när hon lämnade Tallinns hamn.
  2. Att han inte fick göra intervjuer med de överlevande passagerarna.

Han tillhör en av de få som inte lät sig korrumperas av makten efter M/S Estonias förlisning.

Häromdan kom en artikel till min kännedom som finns på DN:s hemsida men bakom betalvägg.

https://www.dn.se/arkiv/debatt/dn-debatt-besattningens-misstag-fortigs-avhoppad-expert-presenterar-listan-pa-fel-som-estonia/?fbclid=IwAR0-2IYl0ZYy8Id2F5wA2JOLAZCUX4o3-7q1cKd1TueJCGMIia0zoBIrZjY

Jag lyckade få den i skrift och här kan du själv läsa vad han skrev samtidigt som JAIC presenterade sin slutrapport i december 1997.