Åklagaren Helene Gestrin har överklagat den friande domen i Göteborgs tingsrätt.

Åklagare Helene Gestrini.

”Till skillnad från tingsrätten så anser jag att Estonialagen är tillämplig i detta fall, oavsett om de åtalade personerna befunnit sig ombord på en svensk eller tysk båt. Lagen står inte i strid med folkrätten utan kan tillämpas mot svenskarna som fanns ombord” säger hon.

https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2021/februari/dom-i-mal-om-estonias-gravfrid-overklagad/

Intressant är att lyssna på rättsexpert och tidigare överåklagare Sven-Erik Alhems kommentarer om domen i Göteborgs tingsrätt.

https://sverigesradio.se/artikel/rattsexperten-om-estonia-sverige-har-fatt-sig-en-small-pa-fingrarna

Rättsexpert och tidigare överåklagare Sven-Erik Alhem.