Haveriutredningen (JAIC) som Carl Bildt tillsatte 1994 kom med sin slutrapport tre år efter förlisningen och i den stod det att M/S Estonia var sjövärdig. Detta kompletterades med ett dokument som var förfalskat. 6. Var verkligen M/S Estonia sjöduglig?

Enligt originaldokumentet var M/S Estonia inte sjövärdig och borde inte fått lämna Tallinns hamn den där kvällen för mer än 26 år sedan.

Håll med om att det hade sparat en hel del pengar och annat elände som det dragit med sig.

Dessutom hade ”de tunga journalisterna” sluppit att skriva sina ”Bländverk”. 92. Syna ett bländverk! och 93. Dagens Gästinlägg!

Men nu är det inte så och mitt hopp står till att fler modiga journalister – förutom de som redan gjort det – träder fram och verkligen tar sig an uppgiften att belysa alla oklarheter som kan ha bidragit till varför så många dog natten den 28 september 1994.

Journalistens lojalitet är väl till medborgarna och inte för att serva makten?

Fokus Estonia avsnitt 5 Haverikommissionens förfalskade dokument.