Statens Haverikommission har tre utredare inom sjöfart och Jörgen Zachau är en av dem.

Att Jörgen Zachau tidigare har arbetat på Sjöfartsverket samtidigt som Johan Franson är ingen nyhet för mig. Jag tror till och med att det glunkats om att de umgicks privat.

Johan Franson var chefsjurist på Sjöfartsverket när M/S Estonia förliste och fick ansvaret att vilseleda så gott han kunde. Etiska Rådets Caroline Krook gick ut i media i oktober 2020 och antydde något liknande.

https://sverigesradio.se/artikel/7566621

Nu ställs kravet av en grupp överlevande som ska intervjuas, att Statens haverikommisson byter ut Jörgen Zachau eftersom de anser att han är jävig.

https://sverigesradio.se/artikel/haverikommissionens-utredare-anklagas-for-jav

Haverikommissionens ordförande och stf generaldirektör Jonas Bäckstrand tillbakavisar anklagelserna och menar att Zachau inte är jävig, då Zachau inte arbetat med Estoniautredningen eller haft en anställning på Sjöfartsverket när den pågick.  

Inrikesminister Mikael Damberg (S) säger att han inte ser några skäl att ifrågasätta utredningen och kommer inte ha några synpunkter på hur den här utredningen bedrivs, utan det måste myndigheterna göra på egen hand.

Jäv är en situation där en person kan tänkas vara partisk och om Jörgen Zachau är jävig eller ej får jag hoppas att Haverikommissionens personal inte får utreda eftersom de kan tänkas vara partiska!

Men så är det inte myndigheterna utreder sig själva.

Annons