Något som jag är dåligt insatt i är de militära transporterna på M/S Estonia som ryktesväg grasserade vilt den första tiden efter förlisningen.

Svensk militär och ansvarig minister förnekade detta tills ”Uppdrag granskning” visade tullintendent Lennat Henrikssons berättelse 2004. Se video 18. Fanns det militär last på M/S Estonia?

Regeringen ”Göran Persson” blev då pressad och beslöt snabbt att hovrättspresident på Svea Hovrätt Johan Hirschfeldt skulle klarlägga om Försvarsmakten eller Försvarets materielverk (FMV) transporterat försvarsmaterial på M/S Estonia under september 1994. Om Hirschfeldts klarläggande, samråd och hur det gick med utredningsmaterialet kan du läsa lite om i inlägg 61. Johan Hirschfeldt smuggelutredaren!

Nu har Fokus Estonia 2021 spelat in en ny video som tar upp att Estonia fraktade kontinuerligt hemliga militära laster. Eftersom Regeringen valde att INTE utreda om det fanns en militär last ombord under förlisningsnatten kan det då betyda att något annat lands underrättelsetjänst, privata företag eller utländsk försvarsmakt kan ha varit ansvarig för det som fanns ombord?

Visst är den frågan befogad eftersom en överlevande har sett militära transporter köra ombord på M/S Estonia i Tallinns hamn den 27 september 1994!