Det är två rättsprinciper som står mot varandra i Göteborgs tingsrätt gällande åtalet mot Henrik Evertsson och Linus Andersson.

Den svensk Estonialagen och FN:s havsrättskonvention på internationellt vatten.

Estonialagen förklarar haveriplatsen som en gravplats där dykförbud råder men vraket ligger även på internationellt vatten i Östersjön.

Detta kan bli en knivig fråga!

Vilken lag står över den andra?

När filmaren Linus Andersson som är utbildad sjökapten fick den frågan av åklagaren Helene Gestrins svarade han:

– FN:s havsrättskonvention är väldigt tydlig med att på internationellt vatten får stater inte hävda suveränitet (självständighet), därför står den över.

Beträffande det nyupptäckta hålet i M/S Estonia så spekulerar Henrik Evertsson inte om dess uppkomst men påpekar att det inte omnämnts i JAIC:s slutrapport.

Det filmade hålet bekräftar bara det som länge har hävdats och Evertssons dokumentär har tvingat tre regeringar till ny utredning.

Henrik Evertssons försvaras av Johan Eriksson – en av Sveriges bästa advokater.

Den huvudsakliga i argumentationen inför Tingsrätten var:

Att det har bedrivits en journalistisk undersökning som bör falla under informationsfriheten.

Alla parter var överens om vad som faktiskt hade hänt under filmningarna. I ock med det så fokuserade de på det juridiska:

  • Om svensk rätt står över havsrätten när dykfartyget Fritz Reuter som är tyskt och att Tyskland inte undertecknat Estonialagen.
  • Om den journalistiska undersökningen i ett viktigt ärende.

Kapten på det finska gränsbevakningsfartyget Turva var kallad för att vittna eftersom Turva fanns på plats ovanför Estonias vrak när det tyska dykfartyget Fritz Reuter anlände.

Linus Andersson försvaras av advokat Hans Gaestadius som är en erfaren och profilerad försvarsadvokat.

Försvararna ville se ett frikännande medan åklagare Helene Gestrin på villkorlig dom och dagsböter.

Dom faller den 8 februari!

Jag passar på att lägga in Fokus Estonias tredje avsnitt: