I inlägg 101 skrev jag om Åsa Myrbergs anmälan om begäran om överprövning av Estoniaärendet Kan detta vara en förklaring?

Något som jag då inte visste är:

Det finns ytterligare en hemställan (begäran) om att den nerlagda förundersökningen ska återupptas eftersom ny fakta uppkommit i dokumentärserien ”Estonia – Fyndet som förändrar allt” 

Läs även Varför har ingen sjöförklaring gjorts? Inlägget handlar kort om förundersökningen som öppnades samma dag som M/S Estonia förliste 1994 och som lades ner efter 41 månader!

16 oktober 2020 lämnade Åsa Myrberg som anhörig in sin begäran om att förundersökningen skulle tas upp på nytt.

29 oktober 2020 lämnade även överlevaren Anders Eriksson in en begäran om att förundersökningen skulle tas upp på nytt rörande undanhållande av viktiga uppgifter och fakta.

Den 1 november 2020 gjorde Anders dessutom en komplettering till åklagarmyndigheten enligt följande:

En liten parentes:

Åklagarmyndighetens uppgift är att bidra till att personer som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar. De har bland annat att hålla sig till vad som gäller preskription.

Olyckan som sådan är Haverikommissionens uppgift meddelar kammaråklagare Karolina Wieslander.

Från den 1 juli 2010 sker ingen preskription av brott som begåtts 1 juli 1985 eller senare

Det gäller:

  • mord eller dråp och försök till mord och dråp
  • grovt folkrättsbrott
  • folkmord och försök till folkmord
  • terroristbrott och försök till terroristbrott

https://sverigesradio.se/artikel/7592030

https://sverigesradio.se/artikel/7606208

Åter till Anders Erikssons begäran:

Den 18 december 2020 fick Anders Eriksson svar från Gunnar Merkel som är tillsynschef på Åklagarmyndighetens tillsynsavdelning att:

Riksåklagaren beslut är:

  1. Frågan om eventuellt brott av tidigare statsråd i tjänst lämnas till Konstitutionsutskottet (KU).
  2. Ärendet i övrigt överlämnas till Riksenheten mot Internationell och Organiserad brottslighet (RIO) för ställningstagande om förundersökningen av Estoniakatastrofen ska återupptas samt för prövning av om förundersökningen ska inledas för andra brott.

Hur det gick med punkt 1 vet vi redan. De tidigare statsråden i tjänst (Carl Bildt, Ingvar Carlsson och Mona Sahlin) blev aldrig åtalade. På vilka grunder vet Åsa Myrberg inte. Det enda hon erhöll var följande: 
Utdrag ur protokoll Utskottssammanträde 2020/21: 25
Datum:   2020-12-17
 – – – – 
Paragraf 11. Åtalsanmälan /dnr 680-2020/21
Konstitutionsutskottet har mottagit skrivelser som innefattar anmälan mot f.d statsråd om brott.
Ärendet föredrogs.
Utskottet beslutade att skrivelserna inte skulle föranleda någon åtgärd.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad
– – – – 
Vid protokollet Satu Saariniemi
Epp. 2020-12-18

Nu ligger ärendet hos Riksenheten mot Internationell och Organiserad brottslighet (RIO). Enligt Riksåklagarens beslut punk 2 ovan.

Om du har svårt att hänga med i svängarna så kan jag trösta dig:

Då är vi två!