För cirka en månad sedan drabbades jag av tangentstelhet.

Det var efter jag hört Magasinet Filters podd. Där två för mig helt okända män sitter och diskuterar sitt eget grävande jounalistarbete beträffande M/S Estonia.

Mitt första intryck var bristande förståelse och kunskap blandat med en barnslig förtjusning att höras och synas.

Min handlingsförlamning har dock gett med sig lite och nu ställer jag mig frågan:

Kan deras beteende bero på att Henrik Evertsson med sin dokumentär ”Estonia fyndet som förändrar allt” på kort tid ha åstadkommit vad stora delar av svenska jounalistkåren inte lyckats med på 26 år?