Den 7 augusti 2019 ställde jag mig frågan: Varför har ingen sjöförklaring gjorts?

När något hänt med ett fartyg eller ombord på ett fartyg ska i vissa fall en sjöförklaring hållas. Det är en faktainsamling och vittnesupptagning om vad som inträffat. Den äger rum vid tingsrätten och enligt Sjölagen 18 kap. 6 § ska sjöförklaring hållas för ett svenskt handelsfartyg eller fiskefartyg i de fall som paragrafen räknar upp. Se inlägg 9..

Nu när det kommit fram nya uppgifter om M/S Estonia begär Anders Eriksson som överlevde katastrofen att den nedlagda förundersökningen ska återupptas 22 år efter att den lades ner.

Chefsåklagare Tomas Lindstrand som tog över förundersökningen efter chefsåklagare Birgitta Cronier 1994 och sedan lade ner den efter 41 månader förklarade sig med orden:  

– Jag säger inte att ingen gjorde något fel, bara att jag inte funnit att någon varit straffbart oaktsam.

Chefsåklagare Tomas Lindstrand Estoniasamlingen

Jag håller med Advokat Henning Sjöström som vid samma tid sa:

– Det har inte gjorts någon förundersökning värd namnet.

– Hur skall överåklagaren kunna avgöra om det föreligger brott när ingen utredning om brottet har gjorts? 

Advokat Henning Sjöström Estoniasamlingen

Men nu ska riksåklagaren – om jag inte har helt fel för mig heter Petra Lundh och är från Kristianstad –  ta ställning till om förundersökningen ska tas upp på nytt.

– Det är framförallt frågan om på vilken rättslig nivå, om det är på Riksåklagarnivå eller lägre ner inom åklagarmyndigheten, på en lägre rättslig nivå, som det ska hanteras. Och ja jag kommer att titta närmare på det här. Och sen kommer jag också att titta på eventuella brottsmisstankar här då och vi har ju regler att hålla oss till vad gäller preskription och annat. Men men jag måste titta och gå igenom det här, innan jag kan lämna någon information om den fortsatta handläggningen, säger tillsynschef vid Riksåklagaren Gunnar Merkel.

– Det är framförallt den här filmen då, såvitt jag förstår då, en dokumentär som har varit, som jag får titta på då, jag får börja där. Inom dom närmaste veckorna hoppas jag komma fram till ett beslut, fortsätter Gunnar Merkel vid Riksåklagaren.

Klicka Ekot idag längst ner på sidan.

När det gäller ansvaret för passagerarfartyget Estonia handlar det främst om fartygets ägare, eftersom kaptenen omkom i olyckan. Ägare var rederiet Estline och svenska Nordström och Thulin.

– Angående utgången kan jag inte alls uttala mej!

Gunnar Merkel tillsynschef vid Riksåklagaren.
Ekot publicerat idag kl 14.54
Ska bli intressant och följa detta. Följer redan Karl Hedinfallet!