På årsdagen 25 år efter Estoniakatastrofen den 28 september 2019 öppnas en liten utställning på Flygvapenmuseet klockan 13:00 i Linköping om katastrofen och räddningsinsatsen. I utställningens centrum står insatsen som utfördes av helikopterbesättningen på Y 64 som deltog.

Marinens helikopter Y 64 räddade en människa.

Deltagande helikoptrar:

NationalitetHelikopterAntal räddade
FinskSjöräddningens helikopter OH-HVG37
SvenskFlygvapnets helikopter Q 9715
FinskGränsbevakningens helikopter OH-HVD14
SvenskFlygvapnets helikopter Q 999
FinskGränsbevakningens helikopter OH-HVF8
FinskFlygvapnets helikopter X 928
FinskFlygvapnets helikopter X 426
SvenskFlygvapnets helikopter Q 916
SvenskMarinens helikopter Y 686
SvenskMarinens helikopter Y 746
SvenskFlygvapnets helikopter Q 956
FinskGränsbevakningens helikopter OH-HVH4
FinskFlygvapnets helikopter X 621
SvenskMarinens helikopter Y 651
SvenskMarinens helikopter Y 641
FinskFlygvapnets helikopter X 82
SvenskMarinens helikopter Y 69
SvenskMarinens helikopter Y 72
SvenskMarinens helikopter Y 73
SvenskMarinens helikopter Y 75
SvenskMarinens helikopter Y 76
SvenskFlygvapnets helikopter O 98

Källa Estoniasamlingen

För 25 år sedan hände detta svensk tid:

Vakthavande löjtnant Illka Kärpällä på Åbo sjöräddningscentral var på plats och säger sig ha hört M/S Estonias nödrop men griper INTE in.

00:22 uppfattades första Mayday från M/S Estonia och efter 20 sekunder svarar passagerarfartyget Mariella.

00:23 svarar även Silja Europa.

00:34 när Silja Europa anropar räddningscentralen i Helsingfors får de INGET SVAR.

00:40 anländer jourhavande befäl Mikko Montonen till Åbo sjöräddningscentral. Vad han då gjorde vet ingen!

Alla nödrop och samtal spelas in på en räddningscentral men första halvtimmens kommunikation denna natt är av någon anledning försvunnet.

00:42 ringer befälhavare Esa Mäkelä på mobil från Silja Europa till Helsingfors sjöräddningscentral efter att ha misslyckats med att få kontakt på olika nödfrekvenser.

00:45 uppmanade Åbo Helsingfors att skicka ut ett Mayday i etern för att informera om olyckan.

00:46 kallar Åbo sjöräddningscentral in Skärgårdshavets räddningsledare som har alla befogenheter vid en sjöräddningsinsats samt ett stort antal övriga chefer. Förövrigt händer inte mycket!

En helikopter på Åbo flygstation larmades och var i beredskapsläge men någon order att inleda räddningsarbetet fick de inte trots att människor låg i vatten och frös ihjäl.

00:47 har 25 minuter gått sedan M/S Estonia sänt sitt första Mayday.

00:48 försvinner M/S Estonia från radarn.

00:50 sände radio Helsingfors ut ett meddelande om man över bord istället för uppmaningen Mayday och då hade fortfarande inget räddningsarbete påbörjats vid de båda finska räddningscentralerna.

Vid denna tid hade såväl befälhavaren på Silja Europa som sjöräddningscentralen på Åbo informerat om krisläget.

De enda som agerade var ett antal finskflaggade fartyg som hört M/S Estonias Mayday.

00:55 kontaktade sjöräddningscentralen i Mariehamn Stockholms Radios sjöräddningscentral för att undersöka om de kände till olyckan och Stockholm bekräftade att det gjorde de.

00:57 ringer Stockholm till Åbo och Helsingfors och erbjuder helikopterassistans och fick till svar en vag önskan om Sverige kunde undersöka om svensk helikopterhjälp kunde sättas in.

01:03 Först nu anländer ansvarige sjöräddningsledaren som har alla befogenheter till Åbo sjöräddningscentral.

01:07 har det gått 45 minuter efter M/S Estonias första Mayday-anrop.

01:12 nådde passagerarfartyget Mariella haveriplatsen och då låg M/S Estonia redan på Östersjöns botten och havet stormade runt de nödställda. Mariella var först på plats och räddade 17 personer.

01:30 fastställde Åbo sjöräddningscentral……………………

……….att en storolycka hade hänt på Östersjön.

Då lyfte den första räddningshelikoptern OH-HVG i Åbo som senare räddade 37 människor ur det kalla vattnet.

Vad de sysslade med på Åbo sjöräddningscentral får var och en spekulera i. Själv vill jag inte skriva vad jag tycker. Det sparar jag till ett annat tillfälle.

Samtidigt som Åbo sjöräddningscentral fastställde olyckan så anlände Silja Europa till haveriplatsen och påbörjade sitt svåra räddningsarbete.

Nedan återfinns en lista över de fartyg som deltog i räddningsarbetet.

* De flesta överlevande räddades av helikoptrar och sattes i vissa fall ned på fartygens däck. Siffrorna inom parentes avser de som räddades av fartygen.

FartygTypAnkomst
(estnisk tid)
Antal räddade *
Mariellapassagerarfartyg02.0025 (17)
Silja Europapassagerarfartyg02.306 (1)
Silja Symphonypassagerarfartyg02.4020
Isabellapassagerarfartyg02.5216 (1)
Finnjetpassagerarfartyg03.20
M/S Finnmerchantlastfärja03.20
M/S Finnhansapassagerare-/lastfartyg04.30
M/S Mini Starlastfartyg04.30
Tursasfinska kustbevakningens patrullbåt05.00(1)
Ingrid Gorthonlastfartyg05.10
Uusimafinska marinens minfartyg07.00
Arkadiabulkfartyg08.11
Maersk Euro Tertiocontainerfartyg09.15
Valpasfinska kustbevakningens patrullbåt09.18
Premer Uranus09.19
Rakverero-ro lastfartyg09.45
Crystal Pearltankfartyg09.45
Michellastfartyg09.53
M/S Westönro-ro lastfartyg10.58
Kiislafinska kustbevakningens patrullbåt11.20
Bergönlastfartyg11.58
Finnlightlastfartyg12.05
Petsamolastfartyg12.49
Uiskofinska kustbevakningens patrullbåt13.15
Navigialastfartyg13.27
Balanga Queenpassagerarfärja13.31
Cortiaro-ro lastfartyg13.55
Rankkitankfartyg13.58

Källa Estoniasamlingen

Ytbärgarna och helikopterbesättningen gjorde hjältedåd.

Här kommer räddningen till slut.

https://www.aftonbladet.se/tv/a/50913/har-kommer-raddningen-till-slut

Att jag resten av mitt liv skulle få ”leva med Estonia” det förstod jag rätt snabbt men att jag efter 25 år skulle behöva sitta och skriva ner så många märkligheter som vi anhöriga har upplevt under tidens gång – det är svårt att ta in.