Obs! Detta inlägg innehåller en felaktighet! Läs även inlägg 71. En tillagd petitess! för klarhet!

00:22 i natt för 25 år sedan ropade 2:e styrman Tormi Ainsalu ”Mayday, mayday Estonia pleace.”.

20 minuter hade då gått efter första krängningen och hela 37 minuter efter den kraftiga smällen i förskeppet.

Efter 20 sekunder svarar Viking Mariella. Då tar 3:e styrman Andres Tammes över och meddelar att det ser mycket dåligt ut ombord.

00:29:39 Bröts kontakten med Estonia.

…………..men var fanns befälhavare Arvo Andresson?

Befälhavaren är den som har rätten och skyldigheten att ropa Mayday och ansvarar för allt ombord.

Vid dykningar till vraket har det konstaterats att det finns tre kroppar på kommandobryggan och en av dem är med största sannolikhet kapten Andresson påstår ”Haverikommissionen” JAIC men ingen har namngivits med gradbeteckning.

”Haverikommissionen” JAIC med Kari Lehtola i spetsen slår fast att Estonias kapten fanns verkligen på bryggan när skeppet gick under eftersom ”stjärnvittnet” och matrosen Silver Linde kom tillsammans med honom in till bryggan genom samma dörr kort efter ett (estnisk tid) på natten, d v s en dryg kvart innan katastrofen var ett faktum.

Jag har tidigare skrivit om hur ”Haverikommissionen” förhörde sina vittne och hur ”stjärnvittnet” Silver Linde kom till. Det var förresten han som efter katastrofen avtjänade ett nioårigt fängelsestraff i Helsingfors för narkotikasmuggling.

Arvo Andresson befälhavare på M/S Estonia blev 40 år.

– Det fanns inga skäl att anta att kapten Arvo Andresson skulle ha lämnat bryggan, sa ”Haverikommissionen” JAICs finske medlem Kari Lehtola.

Men trots att kommandobryggan filmats finns det inga bevis framlagda på att Arvo Andresson finns kvar där.

Märkligt, eller hur?