• Estonia användes till hemliga militära transporter – uppgifterna som avslöjades i SVT:s Uppdrag Granskning 2004 bekräftas nu av Försvarsmakten.
  • En tidigare utredning har slagit fast att inga militärtransporter skedde under natten som Estonia förliste, men enligt Försvarsmaktens nya uppgifter kan fler transporter än som tidigare varit känt ha förekommit.
  • 852 personer dog när passagerar- och bilfärjan M/S Estonia förliste på väg till Stockholm från Tallinn i september 1994.

För första gången uppger nu Försvarsmakten att passagerarfartyget Estonia kan ha använts för fler militära transporter än vad som tidigare varit känt.

Försvarsmakten och Tullen ingick avtal om militära transporter

I de svar som Försvaret i dag lämnar till haverikommissions utredning om Estonia uppger man att det finns uppgifter som pekar på att hemliga militär transporter alltså skett ombord på fartyget även tidigare än september 1994.

Jonas Bäckstrand är ordförande för Estoniautredningen.

– Försvarsmakten vidgår att det kan ha förekommit ytterligare någon eller några transporter tidigare, på Estonia. Sen är det nya att den överenskommelse som har funnits om införsel av militärmateriel i Sverige. Den överenskommelsen mellan Tullen och Försvarsmakten, den offentliggör Försvarsmakten nu.

Frågan om de hemliga militär transporterna ombord på Estonia samma månad som fartyget sjönk i september 1994 har – ända sedan uppgifterna avslöjades i SVT:s Uppdrag Granskning (Lennart Henriksson fd tullintendent) tio år senare – granskats, diskuterats och analyserats.

Efter avslöjandena tillsatte regeringen en utredning, ledd av tidigare hovrättspresident Johan Hirschfeldt, som kom fram till att uppgifterna i programmet stämde. Men i hans uppdrag ingick inte att granska om militära transporter hade skett på Estonia tidigare än förlisningsmånaden september. 

Haverikommissionen har nu i nästan två år utrett Estoniaförlisningen på nytt efter Discoverydokumentäreren som avslöjade ett nytt okänt hål i fartygets skrov. I huvudsak handlar utredningen om att granska skadorna, som i nuläget pekar på att de orsakats när fartyget slog mot stenklippor mot botten och inte av någon eventuell explosion ombord.

Men utredarna har trots det även ställt ett antal frågor till Försvarsmakten – exempelvis om de militära transporterna ombord på fartyget även hade skett tidigare än september 1994.

Nu kom svaret – Försvarsmakten uppger där att de har vissa uppgifter som pekar på att så är fallet. Det är dock oklart när de hemliga transporterna av militärt materiel ska ha skett. Det är också oklart om det rör sig om samma år – 1994 – eller längre tillbaka i tiden än så.

Försvarsdepartementet fick en kopia på avtalet

Även andra uppgifter, som tidigare varit hemligstämplade, har i dag blivit offentliga. Till exempel det hemliga avtalet mellan Tullen och Försvarsmakten som gjorde de militära transporterna på privata fartyg. Se. Lennart Henriksson fd tullintendent

Där kan man bland annat se att en hög tjänsteman på Försvarsdepartementet år 1992 får en kopia på avtalet.

Jonas BäckstrandHaverikommissionen igen:

– Det framgår av Johan Hirschfeldts utredning att en chefstjänsteman i regeringskansliet också har funnits på sändlistan. Så att regeringen får anses ha haft kännedom om om den överenskommelsen.

Försvarsminister den här tiden var Moderaternas Anders Björck.

– Jag kände inte till avtalet. Det var ju ett avtal mellan två myndigheter.

För oss så ser det ut som att du borde ha känt till det här avtalet.

– Jag vet ju inte vilka avtal som sluts mellan olika myndigheter, i sådana här sammanhang, säger tidigare försvarsminister Anders Björck (M).

https://sverigesradio.se/artikel/forsvarsmakten-estonia-kan-ha-anvants-till-fler-militara-transporter

Jonas Bäckstrand hänvisade till SHK (Statens haverikommissions hemsida där mer information finns. Där det framkommer att Försvarsmakten fortsätter att undvika svara på frågan om det var en annan stat som transporterade materiel på M/S Estonia – de hänvisar återigen till Hirschfeldts rapport i svaret.

https://www.havkom.se/utredningar/civil-sjoefart/preliminaer-bedoemning-av-nya-uppgifter-om-foerlisningen-av-passagerarfartyget-estonia

Annons