Hejsan!

En del har hänt sedan förra rapporten. Bland annat så vet jag att jag som senast är tillbaka i Västervik på tisdag 08.00, kan bli något tidigare om väder och vind står oss bi. Ett mindre elfel på den gula ROVn är nu avhjälpt, en del som inte tålde vatten, dock inte på ROVn utan på en manövercentral som sitter på däck. Normalt monterad i en container men uttagen ur den och det blev mycket vatten på den och det klarade den inte. Klantigt kan man tycka!

Beträffande det hål som visades i Discoverys dokumentär av Henrik Evertsson så är jag ganska säker på att det uppstått vid kontakt med botten och den berggrund som finns några meter från hålet. Detta visade SU undersökning som också utförde en ”Sub Bottom Profile” med sin fasta utrustning på fartyget Electra. Detta gjordes av forskarna under ledning av professor Martin Jacobsson som aldrig sagt att det är berg men att det ser så ut så och ytterligare utredning behöver göras, för att klart fastställa detta. En komplettering enligt Martins rekommendation har nu gjorts här. Vid kontakt med Martin har han på min fråga sagt att ”för att vara 100% säker så bör man borra, det går även på annat sätt men borra tror jag skulle bli bäst”.

VOS Sweet och nuvarande undersökning har gjort på följande sätt i området kring dokumentärens hål, det som överhuvudtaget har tvingat Sverige, Finland och Estland att återuppta studien av M/S Estonia. Utan dokumentären hade jag nog inte varit här utan den s k gravfridslagen skulle varit ”ograverad” i sin tidigare lydelse. Den ändrades för att möjliggöra ytterligare utredning 2021-07-01.

Jag har nu sett att skadan på styrbordssida som visas i Discoverys dokumentär är förorsakad med största sannolikhet av berggrund. Detta med tre olika tekniker, det ökar min känsla av att ”berg i dagen” förorsakat just den skadan och minskar sannolikheten för att något föremål i form av kanske en u-båt/torped gjort den.

De sätt som för mig berg i dagen fastställs på är:

1. Sub bottom profile som kan liknas med en ekolodsteknik där ljudpulser och tid för återträff på utrustningen mäts och omvandlas till en bild. Med denna teknik kan man akustiskt ”se” vid omvandling till bild vad som finns under själva botten och som bäst ca 20 m om botten är lös lera t ex. Är botten hård studsar pulsen snabbt tillbaka och det åskådliggörs på bildskärmen. Jag kommer senare posta bilder på detta här. Just denna undersökningsteknik har skett med ROV 10 m från botten för bättre ”bilder” än taget från ytan (Electra).

2. ROV som försöker trycka ner manipulatorarmen i det som ser ut som hård lera, detta på samma sätt som i Kurms material och den ”slinter/studsar” undan då det den träffar är hårt. Inga bitar lossnar vid flera försök inom ett relativt begränsat område som visat sig med tekniken enl. punkten 1 och nära hålet. Borrning har inte skett!

3. Botten har också dokumenterats med fotogrammetri runt hela fartyget.

Jag vill påpeka att ”berg i dagen” endast kan förklara vissa skador på fartyget och den jag är förvissad om är detta hål. Andra skador på bogpartiet och även på skrov och överbyggnad återstår att förklara och utreda anser jag. Naturligtvis kan heller inte den ”bortfallna” bogrampen förklaras med att det dyker upp en bergknalle på ett mindre parti m m.

Med denna information och nya data så är i alla fall jag säker på att u-båt eller oladdad torped INTE förorsakat detta hål. Jag hoppas nu att utredandet fortsätter för att klarlägga haveriet, det rör skador och själva sjunkförloppet. Undersökningar på bildäcket har endast i mycket begränsad omfattning skett, jag tror utan att veta att kanske sommarens tidigare utredning med laserteknik kan ha mer data, jag menar den som Urban Lambertson deltog i.

Jag kommer återkomma med bilder som visar det jag försöker beskriva ovan och helst med några videofilmer för det gör det än tydligare. Internetuppkopplingen är inte den bästa här ombord t ex funkar internet inte om jag stänger min hyttdörr!

Med vänlig hälsning

Rolf Sörman

Överlevaren och anhörigrepresentanten Rolf Sörman och Jonas Bäckstrand, Statens haverikommissions ställföreträdande generaldirektör. 
Foto: Stefan Jerrevång/TT