Jag har uppenbarligen varit ouppmärksam och missat Fokus Estonia:s två sista videor.

Här nedan finns avsnitt 10 och 11 att begrunda.

Avsnitt 10 visar unika bilder från några av hålen i M/S Estonia. Ett av dem går långt ner under vattenlinjen. Svärtade stålbalkar och fartygsplåt sticker rätt ut från hålen.

Eftersom Statens haverikommission (SHK) inte tog några prover eller filmade hålen inifrån vid dykningarna sommaren 2021 så gjordes det av den privatledda expeditionen som den estniska fd statsåklagaren Margus Kurm genomförde några månader senare.

Avsnitt 11 tar upp att JAIC:s förklaring, vad som orsakade M/S Estonias förlisning och krävde minst 852 dödsoffer i grunden är felaktig.

Bevisen att bogvisiret sprängdes loss från fartyget är uppenbara.

Fokus Estonia säger att detta är deras viktigaste film!