Det skriver Fokus Estonia 2021 idag på sin Facbooksida.

Fokus Estonia presenterar en analys av M/S Estonias ramp och bogområde som togs hösten 2021 av Margus Kurms expedition.

Slutsats:

Bogrampen som legat fastkilad i rampkarmen sedan 1994, men 2021 upptäcktes stående på bottnen bredvid M/S Estonia, omöjligt kan ha hamnat på den platsen utan yttre påverkan.

Den har ställts så att det stora hålet som filmades av Bemis/Rabes dykundersökning år 2000 i styrbords frontskott döljs.

Flera internationella experter hävdar att detta hål har orsakats genom detonation.

Ett hål som aldrig kommenterades, analyserades eller förklarades av haverikommissionen JAIC.

Här följer ett dokumentet som innehåller bilder som inte tidigare publicerats samt konkreta förslag på fortsatta utredningsuppgifter.

Skadorna på rampen filmade 1994, 1996, 2000 och 2021 .

Då gjorde Independent Fact Group (Faktagruppen (IFG)) analyser som finns på: https://factgroup.uk/onewebmedia/Ramp2021SE.pdf

Här syns rampen ifrån en vinkel med Estonia underifrån.
Det framgår tydligt att även förpiksdäcket hindrar rampen från att spontant hamna i den position den står i nu.
Lägg märke till att lera/sand täcker utsidan av
rampens styrbordssida. (Foto från fotogrammetrin)
Annons