Att det har hänt en del bakom kulisserna när det gäller Estonia kan vara värt att påminna.

Här kommer en debattartikel publicerad i DN 2005:

”Riksdagsjäv bakom mörkning av ‘Estonia'”

Riksdagens trafikutskott har nu behandlat motioner om att granska den hårt kritiserade utredningen av ”Estonias” förlisning, alternativt komplettera den eller göra en helt ny. Riksdagen fattar beslut i dag, torsdag.

I arbetet har utskottet fått bildmaterial som visar att haveriutredningen fört fram osanningar och felaktiga uppgifter på ett sådant sätt att dess slutsatser är felaktiga och saknar trovärdighet. Dessa har accepterats av Statens haverikommission som deltog i haveriutredningen från svensk sida och av myndigheten Sjöfartsverket som var delaktig i utredandet. En granskning av haveriutredningen skulle också innebära en granskning av Sjöfartverkets roll i denna.

Moderaternas och socialdemokraternas gruppledare i utskottet, Elisabeth Nyström och Clas-Göran Brandin, är de som starkast motsatt sig varje form av granskning av felaktigheter och konstigheter i haveriutredningen.

Båda sitter samtidigt i Sjöfartsverkets styrelse. 

En klar jävssituation.

Utskottsmajoriteten har inte heller med ett enda argument i sak förmått bemöta kraven på att söka ökad klarhet. Någon debatt har inte förekommit. Påpekandet om jäv besvaras av den moderata gruppledaren Elisabeth Nyström med att det är ”löjligt”. Motståndet mot att granska oegentligheterna ”har inte med hennes styrelseuppdrag att göra”.

Hon säger också att: ”Vi kommer aldrig att få reda på sanningen om Estonia och att fortsätta att gräva i detta gagnar inte saken.”

Uttalandet är intressant ur två aspekter.

För det första medger Nyström att vi i dag inte vet sanningen om vad som orsakade ”Estonias förlisning”. Och det är helt riktigt. Till och med myndigheten SPF har i en förstudie konstaterat att haverikommissionens sjunkförlopp är omöjligt. Ett fartyg som får in vatten på bildäcket ovanför vattenlinjen slår runt och kan flyta upp och ner i dagar likt bilfärjan ”Jan Heweliusz”. Estonia slog aldrig runt utan sjönk väldigt snabbt på cirka 40 minuter vilket indikerar massivt intag av vatten under vattenlinjen. Men haveriutredningen undersökte inte ens den möjligheten. Man underlät till och med att göra en heltäckande yttre besiktning av vraket. Varför?

För det andra: hur kan Nyström veta att vi aldrig kommer att få reda på sanningen? Vet hon något genom sitt styrelseuppdrag som vi andra inte vet?

Vad vi vet är att haveriutredningens påstående om att ”Estonia” tappade sitt bogvisir så att vatten kunde komma in, 1,6 kilometer från vrakplatsen motsägs av de sonarbilder som togs då fartyget hittades. Invid bogen ligger ett föremål som tycks vara identiskt i form och storlek med bogvisiret. Vad vi vet är att någon de allra första dygnen öppnade fartygets tio ton tunga ombordkörningsramp och stängde den efter sig.

Varför öppnar man en tio ton tung ramp in till bildäcket? Varför stänger man den efter sig? Varför låtsas man sedan som att man inte varit där? Regeringens utredning om militära transporter på ”Estonia” konstaterar att Försvarsmakten och FMV inte skulle haft något ombord under förlisningsnatten. Men man undvek noggrant att ställa frågan om vilken kunskap den militära underrättelsetjänsten Must hade om främmande makts eller privatföretags transport av militärt materiel under förlisningsnatten. 

Författare:

Lars Ångström

Riksdagsledamot

Vill du läsa mer om sonarbilden, klicka på länken nedan.

http://privat.bahnhof.se/wb576311/factgroup/est/riddle.html

Bild från Sjöfartsverket till inbjudningsfoldern när AgnEf hade sitt seminarie i Stockholm 29-30 maj 2000.
Annons