När RS Sentinel kom fram till M/S Estonias förlisningsplats låg redan finska kustbevakningen där och väntade.

RS Sentinel började omgående med sin sonarscanning av havsbotten runt vraket.

Efter att de hade gått fram och tillbaka i åtta timmar tröttnade finska kustbevakningen på besökarens färd.

De hade då hållit sig på behörigt avstånd ca. 400 meter parallellt men plötsligt försvann de.

En som är ombord på RS Sentinel rapporterade: ”Måste ha varit bra jäkla enformigt för dem.”

Trots det tragiska som uppdraget innebär måste det ses som ytterst komiskt.

Tänk er, att följa med blicken en båt, 4 km åt ena hållet och lika långt åt andra, gång efter gång.

Minst tio vändor i 4 knop som är 7,4 km/h.

En nybörjare på cykel brukar i genomsnitt ligga på en fart om cirka 15-20 km/timmen.

Här kommer det första bilderna: