2021-09-09 var det interpellationsdebatt mellan inrikesminister Mikael Damberg (S) och riksdagsledamot Mikael Oscarsson (KD).

En interpellation är en fråga i riksdagen från en enskild ledamot till ett statsråd.

Frågan gällde ”En förnyad utredning om Estonias militärtransporter”.

Inrikesminister Mikael Damberg är regeringens Estonia-ansvariga statsråd.


2021-06-02 lämnade Mikael Oscarsson (KD) in interpellation 2020/21:818 om ”En förnyad utredning om militärtransporter på Estonia”.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/en-fornyad-utredning-om-militartransporter-pa_H810818

Denna besvarades inte av inrikesminister Damberg.

2021-07-09 lämnade Mikael Oscarsson (KD) in interpellation 2020/21:850 om ”En förnyad utredning om Estonias militärtransporter”

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellationsdebatt/en-fornyad-utredning-om-estonias_H810850

2021-09-09 besvarade statsrådet och inrikesminister Mikael Damberg (S) frågan.

Han började med att upprepa att de haverikommissionerna som regeringarna nu har gett i uppdrag att utreda haveriet på nytt är oberoende.

När det gäller militärtransporterna, var Damberg tydlig med att Statens haverikommission (SHK) äger full rätt att begära ut precis allt de behöver – från både regeringen och myndigheterna – för att kunna genomföra sitt arbete.

Som anhörig anser jag att SHK:s ställföreträdande generaldirektör Jonas Bäckstrand omedelbart tar tillfället i akt och begär ut alla hemliga handlingar om M/S Estonia.

Även hovrättspresident Johan Hirschfeldts uppdrag 2004/2005 – om det förekommit militärtransporter på M/S Estonia förlisningsnatten – har en hel del frågetecken. Bland annat eldade han upp underlaget han använt, vilket måste anses som en udda handling av en väl meriterad person inom rättsväsendet.

Att dessutom ställa oss anhöriga mot varandra när det gäller att se M/S Estonias vrakplats som en sista viloplats känns för mig förödmjukande.

Vi har aldrig blivit tillfrågade utan det är Riksdagen som tagit beslutet.

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/en-fornyad-utredning-om-estonias_H810850?fbclid=IwAR3VPHIfRF74F1YtlzK-Sd9I0_NBFjo1BthtssZnavS62Tv0iFNc3FFx9kQ

Dambergs slutkläm:

Något irriterad ställde han frågan om någon verkligen tror att bland annat Johan Hirschfeldt, Carl Bildt eller deras myndigheter har döljt någonting!

Svar på Dambergs slutkläm:

Ja, förtroende för politiker och myndigheter blir allt sämre efterhand som nya uppgifter om M/S Estonia kommer fram!

Damberg tog sig även friheten att läxar upp Oscarsson att vara konspiratorisk.

Själv har jag märkt att ord som – konspirationsteori – ofta används när ens egen kunskap i ämnet inte räcker till.

Det var synd att Projekt Estlands dykexpedition till M/S Estonias vrakplats som offentliggjordes i veckan inte kom på tal. Den expeditionen måste väl anses som både oberoende och inte politiskt styrd, vilket är två ord som Damberg ofta hörs upprepa.


Om någon liksom jag tycker att det var få åhörare i plenisalen så beror det på att riksdagsledamöterna har ”sommarlov” från mitten av juni till den 14 september.

Så är det i politiken!

https://estoniakatastrofen.travel.blog/2020/11/26/86-tillsatt-en-oberoende-utredning-om-estonia/

Inrikesminister/statsrådet Mikael Damberg (S) och riksdagsledamot Mikael Oscarsson (KD).
Annons