2004 var jag i Stockholm då anhörigföreningen SEA anordnat en liten utställning om M/S Estonia på Norrmalmstorg.

Clas-Göran Wetterholm som är fartygshistoriker och Titanicexpert höll då ett intressant föredrag och jag blev till och med presenterad för honom.

Den 14 oktober 2020 visade TV4 ett inlägg med honom där han konstaterar att haveriutredningen som gjordes efter Titanics förlisning 1912 gav betydligt fler svar än vad Estoniautredningen 85 år senare gjorde.

Haveriutredningen efter Titanics förlisning – tog ett halvt år – och förändrade hela världens sjösäkerhetslagstiftning medan JAIC:s utredning efter M/S Estonia – tog tre år – bara blev ytterligare en katastrof i katastrofen.

  • De underlät att undersöka hela skrovet.
  • De lyckades inte förklara det snabba sjunkförloppet.
  • Dessutom har aldrig något ansvar fastställts.

Det finns mer att tillägga…………………..

Inga-Britt Ahlenius skrev denna debattartikeln i Expressen 24 februari 2005.

https://www.expressen.se/ledare/titanics-utredning-battre-an-estonias/

Här kommer Fokus Estonias 8:e video som syftar till att sprida kunskap om de obesvarade frågor som fortfarande finns efter mer än 26 år efter katastrofen.

Redaktionsansvarig för Fokus Estonia är Lars Ångström, fd riksdagsledamot i Försvarsutskottet.

Referenser till materialen i filmerna hittar du på fokusestonia.se

Fokus Estonia är ett av flera olika initiativ som tagits av personer i Estoniagruppen i Sveriges Riksdag, överlevandegruppen och anhöriggruppen.

Styrelsen i föreningen Fokus Estonia består av:

  • Rolf Sörman, överlevande.
  • Åsa Myrberg, anhörig.
  • Lars Ångström, fd Riksdagsledamot.

Du vet väl att det går att prenumerera på den här bloggen.

Längst ner till höger ange du din e-postadress och då får du meddelande om nya inlägg.