När åklagarämbetet den 24 november 2020 meddelade att de hade fått in en anmälan om begäran om överprövning av Estoniaärendet trodde jag först att det berodde på att det aldrig gjorts någon sjöförklaring med andra ord att M/S Estonia aldrig blev rättsligt prövad efter förlisningen. Jag märkte att det var många som var oförstående när nyheten kom.

https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2020/november/estoniaanmalan-mottagen/

Den 26 november, två dagar senare, meddelade åklagaren Karolina Wieslander att hon skulle uppta en ny förundersökning gällande M/S Estonia. Då hette det att hon hade fått i uppgift att utreda frågan på nytt.

https://www.expressen.se/nyheter/efter-nya-fyndet-fragan-om-estonia-utreds-igen/

Den 7 januari 2021 kom beskedet att riksåklagaren hade begärt hos riksdagens konstitutionsutskott (KU) att få väcka åtal mot Carl Bildt, Mona Sahlin och Ingvar Carlsson.

https://sverigesradio.se/artikel/7641003

Några timmar senare avvisade konstitutionsutskottet (KU) begäran.

Vad var det då som hade hänt?

Jo, Åsa Myrberg som är anhörig och förlorade sin far på M/S Estonia, hade begärt att förundersökningen skulle återupptas.

Hon hade samma dag som M/S Estonia förliste 1994 fått löfte per telefon av Johan Fransson på Sjöfartsverket att hon skulle få veta hur hennes far hade omkommit.

Hennes far, Dan Myrberg, var inte vem som helst ombord. Han utbildade och certifierade de två befälhavarna på M/S Estonia i navigering genom Stockholms skärgård. Han var sjötrafikområdeschef i Stockholm och företrädde svenska staten när han tjänstgjorde och omkom i tjänsten och hans dotter har givetvis rätt att ställa frågan hur hennes far dog i ett rättssamhälle.

Men Sjöfartsverket bröt sitt löfte.

Det tog ett tag innan jag fick ihop en godtagbar förklaring till vad som hänt. Den läste jag på Stefan Torssells Facebooksida och jag har även haft kontakt med Åsa Mysberg. Detta vill jag gärna delge dig som läsare.

Formuleringarna har helt enkelt ändrats i förundersökningen!

Den 24 november hette det att en anmälan om begäran hade kommit in till åklagarämbetet.

Sedan ändrades det den 26 november till att åklagaren hade fått i uppgift.

Vem hade gett henne den uppgiften? Något måste har skett däremellan eftersom ärendet har ändrat karaktär.

Mellan den 24 och 26 har åklagarna givetvis fått klartecken från Justitiedepartementet att inleda en förundersökning men hur kan en anmälan plötsligt blivit en uppgift?

Den 7 januari 2021 kom sedan beskedet att riksåklagaren hade begärt hos konstitutionsutskott (KU) att få väcka åtal mot Carl Bildt, Mona Sahlin och Ingvar Carlsson vilket förkastades av KU.

Då ställer man sig frågan: Varför drevs det då så långt?

Jo, regeringskansliet vet att ett ärende måste ”dödas”.

Åsa Myrbergs begäran om ny utredning hade kunnat bordlagts, ignorerats eller glömts bort. Istället avslutades hela ärendet genom ett tvärstopp i konstitutionsutskottet.

Så, nu finns inte längre någon begäran. Åter igen har de anhöriga motarbetats av staten.Såhär var det i verkligheten:

16 november 2020 skrev Åsa sin begäran till Åklagarmyndigheten.

24 november 2020 registrerades den som mottagen vid Åklagarmyndigheten.

26 november 2020 hade Åsas begäran ändrat karaktär.

11 december 2020 intervjuade Erik Ridderstolpe/Ekot Åsa.

17 december 2020 tog Konstitutionsutskottet sitt beslut att förkasta Åsas begäran. Detta missade Ekot.

7 januari 2021 först då kom Erik Ridderstolpe/Ekots intervju med Åsa ut som en nyhet tillsammans med KU:s beslut vilket hade tagits redan den 17 december 2020.

När nyheten kom den 7 januari kan det upplevas att KU tog upp begäran och förkastade den samma dag men så var det inte. Även intervjun med Åsa Myrberg var ”gammal”.Om denna förklaring är hur det går till i ”maktens korridorer” så känner jag på mig att ”Estoniasåret” inte kommer att läka förrän den svenska rättssaten verkligen visar att den är en rättsstat!

De fick tyst på en besviken och oförstående Åsa Myrberg men för mig är hon en av de alla som försöker få fram sanningen om Estonia!

En enveten sanningssökare!

Annons