Anders Ulfvarson professor emeritus i marin konstruktionsteknik vid Chalmers tekniska högskola, hade igår en artikel i Fokus. Där han skriver:

Vi är betydligt närmare svaret på frågan varför Estonia sjönk.

Det ger mig hopp!

Ulfvarson fortsätter: Det återstår två hypoteser som måste prövas av en ny haverikommission. När det gäller båda hypoteserna så måste haverikommission uppmärksamma vittnesmål från överlevare vilka tonats ner i den tidigare JAIC rapporten. 

Han tar även upp att ett sjövärdigt passagerarfartyg av ro-ro-typ till havs förväntas gå med stängda vattentäta dörrar under bildäck, och ha en säker tät ramp i fören. En skada, som det stora hål som visats i dokumentären, orsakar inte att ett fartyg som Estonia sjunker.

Estonia var nämligen inte sjövärdig när hon lämnade Tallinn och där fick jag svar på min fråga i inlägg 6. Var verkligen M/S Estonia sjöduglig?

För er som inte har läst Susanna Popova och Mats Holms bok Protokollet lägger jag in de förvanskade protokollen som jag hämtat från Stefan Torssells bok M/S Estonia svenska statens haveri:

I JAIC:s officiella slutrapporten hävdas att bogvisiret bröts loss av ovanligt höga vågor och drog med sig rampen som föll framåt mot bulben, den strömlinjeformade utbuktningen i stäven. Med rampen utfälld forsade havet in över rampen och ut över bildäcket varvid den stora vattenmängden fick Estonia att förlora stabiliteten.

Som vi vet så blev utredningen ifrågasatt, främst eftersom inte hela sjunkförloppet studerades. 

Ytterligare invändningar till rapporten fanns. JAIC skrev att fartyget var sjövärdigt, när det lämnade Tallinn vilket motbevisas med ovan bilder på hamnstatsprotollet. Förvanskningen har senare påtalats. Svenska Sjöfartsverket hävdade då att det »bara« var en utbildningsövning.

Menar svenska Sjöfartsverket med det uttalandet på fullt allvar verkligen att M/S Estonias allvarliga bristerna inte va verkliga?

Efter Henrik Evertsson & Linus Andersson dokumentär anas nu ett orsakssamband mellan det nyupptäckta hålet, den bristande sjövärdigheten och den ödesdigra förlusten av bogvisiret.

Hålet har antingen uppkommit:

* Som följd av att bogvisiret brutits loss eller

* Så har hålet kommit först och orsakat att bogvisiret slutligen fallit av.

Men oavsett vilka hypoteser som prövas, måste alla trovärdiga vittnesmål med i bedömningen och det krävs en opartisk utredning.

Överlevare och anhöriga har rätt till en oberoende och trovärdig haveriutredning som kan sätta punkt för ett oavslutat trauma, avslutar Anders Ulvfarson sin artikel.

Klicka nedan och läs hela Ulfvarsons intressanta artikel.

Annons