Mona Sahlin sa efter ”Tobleroneaffären” 1995.

– Jag är baske mig ingen ohederlig person! Jag är ingen fifflare.

Nu är hon i etern igen i en stor artikel där hon visar sin oförmåga att svara på raka frågor.

Analysgruppen under ledning av Peter Örn som överlämnade sin första rapport 1998 till dåvarande statsrådet Mona Sahlin är den enda ”myndighet” som på ett aktningsvärt och självständigt sätt lyssnat till och erkänt de anhörigas och överlevandes rätt till deltagande i handläggningen av följderna efter Estoniakatastrofen.

Analysgruppen rekommenderade följande; 

  • Ansträngningar bör göras för att omhänderta och identifiera omkomna som finns inuti eller utanför Estonia. 
  • Målet bör vara att de döda under värdiga former skall kunna omhändertagas och begravas på det sätt de anhöriga finner lämpligt. 

AgnEf (Arbetsgruppen för utredning av M/S Estonias förlisning) anordnade ett seminarium våren 2000 där Mona Sahlin var inbjuden.

Hon höll ett kort inledningsanförande där hon belyste vikten av att regeringen respekterade AgnEf:s ansträngningar samt ett fortsatt stöd till organisationen och att hon inte var där för att tala utan för att lyssna.

En kort stund efter sitt anförande var hon försvunnen med alla sina assistenter och återkom inte för att ”lyssna”.

Riksdagsledamöterna Henrik S Järrel (M), Lars Ångström (MP) samt Björn von der Esch (KD) fortsatte att ställa sina frågor gång på gång samt lägga fram ny fakta men Mona Sahlin visar fortsatt ovilja att ta till sig den informationen.

Nedan kan du lyssna till interpellationsdebatterna den 7 juni & 12 juni 2006 om Estonias förlisning.

http://193.11.1.138/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/passagerarfarjan-ms-estonias-forlisning_GT10417

http://193.11.1.138/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/klargorande-av-omstandigheterna-kring-estonias_GT10473

Som ansvarig i regeringen för Estoniafrågan och hennes hantering av anhörigföreningarnas krav på en ny oberoende, internationell utredning anses vara förolämpande.

Hon framförde gång på gång mantrat med gravfriden som ursäkt. 

Den slarvigt hoprafsade Gravfridslagen är helt enkelt en ”dykförbudslag” vilken bl.a. förhindrar en teknisk undersökning av vraket för att kunna fastställa olycksorsaken.

Föreningen AgnEf konstaterade krasst att det inte fanns något förtroende för Mona Sahlin eftersom hennes agerande inte ledde till någon utveckling mot en lösning av Estoniafrågan på ett hedervärdigt sätt.

Kort därefter upplöstes AgnEf, pga besvikelsen över att biträdande näringsminister Mona Sahlin inte hade någon vilja att fortsätta undersöka de frågor som fanns kring Estonias förlisning.

Den som har blivit berusad av makt kommer aldrig att frivilligt avstå den eller som Mona själv säger i gårdagens artikel ”Makt korrumpera”.